Parkskolan

Vi finns i bruksorten Skärblacka, 18 km utanför Norrköping. Skolan omges av fin natur som möjliggör naturvistelser och friluftsliv. Hos oss finns elever i förskoleklass till år 3 i skolan och på fritidshemmet.

Vår vision

Hela enheten arbetar tillsammans för att skapa en bra skola med hög måluppfyllelse och en god lärandemiljö. Delaktighet och inflytande genomsyrar verksamheterna. Vår välitbildade och engagerade personal ser alla elever varje dag och försöker att på bästa sätt tillvarata deras möjligheter till utveckling och lärande.

Vår strävan är att arbeta strategiskt och långsiktigt med utvecklingsfrågor baserat på erfarenhet och aktuell forskning. Vårt mål är att alla barn ska känna framtidstro och lust att lära.

Alla barn och elevers framgång

För att alla barn och elever hos oss ska nå framgång, ska följande ledstjärnor genomsyra vår verksamhet:

  • Positivt förhållningssätt
  • Trygga barn och vuxna
  • Föräldrasamverkan
  • Guldkant i vardagen

Mer om Parkskolan

Adress:

Orrspelsvägen 13
617 32 SKÄRBLACKA

011-15 53 58

Skicka E-post

Beskrivning:

Antal elever: 210

Årskurser: F-3, Fritidshem

Rektor
Anna Ljungemyr

011-15 53 50

Sjukanmälan (innan kl. 8 skoldagar)
011-15 53 59

Skolassistent
011-15 53 58

Skolsköterska (onsdagar 8-16)
011-15 64 24

Kök
011-15 53 54

Hitta till Parkskolan