Rambodalsskolan

Välkommen till Rambodalsskolan, en del av Kungsängsenheten – de samlade förskolorna och skolorna i Smedby-Rambodalsområdet. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära, vilket vi medvetet använder oss av.

På Rambodalskolan ställs det positiva förväntningar på pedagoger och elever för att alla ska få möjlighet att utvecklas efter sin förmåga. Här på skolan blir alla sedda av varandra och vi fokuserar på det positiva. Det, tillsammans med lyhörda pedagoger som känner av elevernas behov, skapar trygghet så att alla vågar vara sig själva och kan ta för sig.

Elever och lärare ska känna sig stolta över vår skola och sitt arbete. På vår skola strävar vi efter att undervisningen i skolan ska vara utmanande, spännande, väcka inspiration, vara rolig, kräva varje elevs insats och ge glädjen att lyckas.

På skolan sker ett kontinuerligt värdegrundsarbete under namnet STAR, vilket står för Språkbruk, Trygghet, Ansvar och Respekt. Arbetet utgår från kapitel 1 och 2 i Lgr 11. Ett övergripande mål för arbetet är att öka gemenskapen på hela skolan genom att regelbundet träffas och arbeta med ovanstående värdeord på olika sätt och i olika konstellationer. Exempel på det är att redovisa uppgifter inför hela skolan eller att göra samarbetsövningar med elever från andra klasser.

Ny teknik för alla

Vi arbetar för en lärmiljö som ger bästa möjliga förutsättningar för alla. Vår strävan är att få nyfikna, kreativa elever som tar ett aktivt ansvar för sina studier. Hos oss finns därför modern teknik tillgänglig för alla och är en naturlig del av vår verksamhet. Större delen av våra klassrum är utrustade med SMART-boards. Arbetet med datorer stegras för varje år och i årskurs sex har alla elever en egen dator.

Idrott och hälsa

På Rambodalsskolan har eleverna utökad idrott. En god hälsa och rörelse främjar det övriga skolarbetet vilket vi har tagit fasta på. I kursplanen för Idrott och hälsa står det att eleverna ska få möjlighet att vara utomhus olika årstider och efter samråd med eleverna har vi beslutat att ha uteidrott en dag i veckan oavsett årstid. Eleverna får då chans att vara i olika terräng vilket främjar deras motoriska utveckling.

Maten är en viktig del för god hälsa, på Rambodalsskolan har extra pengar satts till just detta. Varje dag har eleverna en varierad salladsbuffé att välja på och vår kokerska är fenomenal på att göra det där ”lilla extra ” som får maten att smaka bra. Största delen av maten lagas här på skolan.

Elevrådet

Elevrådet på skolan arbetar aktivt med att föra elevernas talan vilket bl.a. har lett till att varje klass får önska en maträtt varje läsår och att duschrummen kommer byggas om med bås för en tryggare ombytesmiljö.

Fritidsgård

På skolan finns även en öppen verksamhet för 10-12-åringar som är tillgänglig från skolans slut. Vi har ett nära samarbete med personalen på fritidsgården och många elever besöker fritidsgården efter skolan. Även under skoltid deltar fritidsgårdpersonalen med rastverksamhet och vid friluftsdagar.

Mer om Rambodalsskolan

Adress:

Rambogatan 246
603 71 NORRKÖPING

011-15 34 34

Skicka E-post

Beskrivning: Idrott och rörelse, musik, slöjd, tema, eget kök

Antal elever: 259

Årskurser: 4-6

Rektor
Roberth Olsson


Sjukanmälan
011-444 14 96 (talsvar)

Personalrum
011-15 30 94

Administratör Patrik Liljebladh
0730-20 10 93

Fritidsgård
011-15 29 84

Hitta till Rambodalsskolan