Sandbyängsskolan

Sandbyängsskolan är en helt ny F-6-skola med fritidshem som öppnade i augusti 2019. Här går bland annat elever som tidigare gick på skolan Enebypark.

Vår vision

Vi arbetar mycket med att skapa trygga och goda lärmiljöer för att ge alla elever de bästa förutsättningarna för utveckling och lärande. I alla klassrum finns exempelvis interaktiv tavla, bildstöd, timetimer och färgkodade scheman.

Vi har satsat på digitalisering och i åk 4-6 har varje elev en egen dator. Även i förskoleklass och åk 1-3 är tillgången till datorer god vilket gör datorerna till en naturlig del i undervisningen.

En helt ny skola

Sandbyängsskolan är en helt ny skola som byggts i en fin byggnad från 1900-talets början i stadsdelen Sandbyhov. Området genomgår en omfattande stadsutveckling och det byggs bland annat en sporthall och ett estethus. Skolan startade upp i augusti 2019.

Mer om Sandbyängsskolan

Adress:

Sandbyhovsgatan 25
602 11 NORRKÖPING

011-15 31 98

Skicka E-post

Beskrivning: Goda lärmiljöer och digitalisering

Antal elever: 356

Årskurser: F-6, Fritidshem

Rektor
Ann-Sofie Selander

Rektor
Susanne Rask


Kontaktuppgifter till rektorerna:
Ann-Sofie Selander
Rektor för förskoleklass
Åk 1-3 och fritidshem
011-15 30 23
Skicka e-post till Ann-Sofie Selander

Susanne Rask
Rektor för åk 4-6
011-15 28 66
Skicka e-post till Susanne Rask

Expeditionen
011-15 31 98
Skicka e-post

Förskoleklass
F
ritidshem F-1
072-597 40 07

Fritidshem åk 2
073-020 13 76

Fritidshem åk 3
072-583 69 34

Club 10-12
072-597 40 08

Kurator
073-078 20 32

Skolsköterska
011-15 32 47
072-597 40 39

Sjukanmälan
011-444 14 96

Sjukanmälan fritidshem och anmäls direkt hit, se nummer ovan.

Hitta till Sandbyängsskolan