Sandtorpsskolan

Sandtorpsskolan ligger i övre Åby, cirka en mil norr om Norrköping, ett samhälle vid foten av den vackra Kolmårdsbranten. Vi har cirka 100 elever från förskoleklass till år 3. Till enheten hör även Åbymoskolan som är en F-6 skola. Vi har cirka 500 elever och 65 medarbetare tillsammans på enheten. Sandtorpsskolan ligger nära fina naturområden som vi utnyttjar i vår verksamhet.

Vår vision

Hela enheten arbetar tillsammans för att skapa ett bra fritidshem och skola med hög måluppfyllelse och en god lärandemiljö. Vi vill utveckla elevernas förmåga att visa hänsyn och att respektera andra människor för att öka den sociala kompetensen. Detta sker i samspel med andra människor, vuxna och barn. Vi strävar efter att alla ge alla elever möjlighet att arbeta utifrån sina förutsättningar. Arbetssätt och arbetsformer anpassas efter eleverna och gruppernas behov.

 • Trygghet
 • Ansvar
 • Glädje
 • Kunskap

Så arbetar vi

På vår skola har eleverna inflytande över sitt eget lärande genom bland annat regelbundna klassråd och elevråd. Hos oss är all personal behörig och vi har ett elevhälsoteam bestående av skolsköterska, kurator, resurspedagog, speciallärare och specialpedagog som stödjer eleverna att nå målen och trivas i skolan. Vi har ett aktivt och välfungerande trygghetsteam.

Vi synliggör mål för elever och föräldrar. Lärarna satsar på att göra eleverna språk- och matematikmedvetna. Föräldrar är alltid välkomna till vår skola och vi delar ut en matbiljett per termin. Våra rektorer inbjuder alla föräldrar att medverka i föräldrasamverkansmöten där olika frågor diskuteras. Fritidshemmet är öppet

6.15-17.30. Genom lek och skapande stärker eleven sin självkänsla och sin sociala kompetens. De lär sig att umgås med andra människor, skratta, bli arga utan att slåss, kompromissa, känna sympati och empati. Fritidshemmet är ett viktigt komplement till skolan för att skapa en helhet i elevens utveckling och lärande.

Förväntningar

Som vårdnadshavare kan ni förvänta er följande av personalen

 • Att vi arbetar för att varje elev ska utvecklas både socialt och kunskapsmässigt mot målen och att vi vill ge alla elever stöd efter behov.
 • Att en IUP skrivs varje termin och under våren i årskurs 1-3 skrivs även ett skriftligt omdöme som visar elevens kunskapsutveckling.
 • Att all personal arbetar med att skapa trygghet och arbetsglädje för eleverna och att de ska känna att det är en positiv och trivsam skolmiljö hos oss. Vi arbetar aktivt mot mobbning och all annan kränkande behandling.
 • Att vi vuxna hjälper till att lösa konflikter vid behov och att vi tar kontakt med vårdnadshavare om det händer eleven något i skolan som vi tycker att du bör känna till.
 • Att hemuppgifter förekommer regelbundet.
 • Att vi utvärderar och följer upp skolans verksamhet regelbundet och att vi strävar efter god kvalitet i vår verksamhet och arbetar för att den ska bli bättre.
 • Att meddela vad klassen arbetar med och att du som vårdnadshavare ska känna dig välkommen till skolan.

Av elever på skolan förväntar vi oss följande

 • Att du uppträder vänligt, använder ett vårdat språk och visar hänsyn mot alla elever och personal.
 • Att du bidrar till arbetsro och lyssnar på andra.
 • Att du tar ansvar för ditt lärande och dina handlingar och att du hjälper till att hålla vår skola hel, fin och fri från klotter. Du är även rädd om ditt skolmaterial.
 • Att du passar tider och sköter dina hemuppgifter.
 • Att du följer klassens och skolans regler.
 • Att du tar ansvar för att ta reda på, och ta igen det du missat vid frånvaro.
 • Att du har allt du behöver under skoldagen (hemuppgifter, idrottskläder, frukt m.m.).

Av vårdnadshavare till elever på skolan förväntar vi oss följande

 • Att ditt barn kommer i tid och har ätit frukost.
 • Att du ser till att ditt barn har allt det behöver under skoldagen (hemuppgifter, idrottskläder, frukt m.m.).
 • Att du tar del av information från skolan och skickar tillbaka svarslappar.
 • Att du sjukanmäler ditt barn på morgonen vid sjukdom.
 • Att du stöttar ditt barn med dess hemuppgifter och tar kontakt med skolan vid längre frånvaro.
 • Att du är försiktig med att förmedla negativa känslor om skolan till ditt barn. Det mesta kan vi vuxna med positivt samarbete lösa utan att oroa barnen.
 • Att du meddelar skolan om det sker förändringar i familjen som påverkar ditt barn.
 • Att du deltar vid föräldramöten och utvecklingssamtal.
 • Att du som förälder i största möjliga mån undviker att begära ledighet för ditt barn under terminerna.

Mer om Sandtorpsskolan

Adress:

Konsumvägen 1
616 33 ÅBY

011-15 66 33

Skicka E-post

Beskrivning: Skog, vatten, språkutveckling, mattelekar, simundervisning

Antal elever: 105

Årskurser: F-3, Fritidshem

Rektor
Oskar Abrahamsson


Frånvaroanmälan
F: 072-574 99 97
1-6: 011-444 14 96

Om ditt barn har specialkost och/eller fritidshem gör du även en anmälan till följande telefonnummer:
Specialkost 011-15 66 34
Fritidshem 072-574 99 97

Skoladministratör
Anna Mathisen
011-15 17 68

Skolsköterska
Hanna Lycklander
072-599 13 29

Skolkurator
Lena Nord
073-020 29 64

Personalrum
011-15 66 35
072-574 99 98

Hitta till Sandtorpet

Dokument

ArbetsplanPDF (pdf, 30.6 kB)

LikabehandlingsplanPDF (pdf, 270.8 kB)

Trygghetsteamet LikaPDF (pdf, 168.4 kB)