Silverdansen

Silverdansen ligger i stadsdelen Navestad sydost om Norrköpings centrum, vid Vrinneviskogens kant med närhet till Ensjön. Silverdansen byggdes 2004 och håller till i fina lokaler.

Skolverksamheten på Silverdansen består av förskoleklass och klasser åk 1-3 uppdelade efter ålder. Varje årskurs är uppdelad i tre klasser och skolan har tre arbetslag, åk 1, åk 2 och åk 3. På Silverdansen finns också särskola och fritidshem. Totalt omfattar skolverksamheten cirka 270 skolbarn. På enheten arbetar cirka 50 pedagoger.

Alla pedagoger på skolan har ett gemensamt ansvar för verksamheten. För de
elever som behöver särskilt stöd finns specialpedagoger, speciallärare, kurator,
skolhälsovård och elevcoacher. Elevcoacherna stärker och stöttar elever med
olika slags behov. För att eleverna ska känna sig trygga under sin utevistelse
finns det fritidspedagoger som har organiserad verksamhet, utöver de övriga
rastvärdar som finns ute på skolgården.

På skolan arbetar vi med livskunskap. Vi arbetar efter ett material som heter
Artur. Syftet är att få barnen att bli mer medvetna om sig själva och sin
omgivning, och att stärka deras självkänsla. För att skapa sunda relationer,
skapa tolerans mellan barn och ge social kompetens, behöver varje individ
stärka sin självkänsla samt öka sin självmedvetenhet.

Vår vision

Silverdansens vision - där barnet är i centrum

Framtiden tillhör barnen och på Silverdansen lägger vi stor vikt vid att utveckla barnets kunskaper och förmågor så att barnet får en stark självbild samt goda sociala färdigheter.

Silverdansens visionPDF (pdf, 219.7 kB)

Teknik i undervisningen

Vi använder oss av modern teknik i undervisningen. Åk F-3:s klassrum och de
större grupprummen är utrustade med Smartboards. I musikrummet har vi
också en portabel Smartboard. Datorer finns i alla klassrum och verksamheter. Dessutom har vi klassuppsättningar av iPads och chromebooks.

Norrköpings hörselspår

Projektet Norrköpings hörselspår, Silverslingan, är ett projekt där Norrköpings
kommun och Landstinget i Östergötland samverkar. Personalen på
Silverdansen får kontinuerligt teckenutbildning eftersom de arbetar med barn
och elever med hörselnedsättning/CI. I verksamheten finns den senaste
utrustningen och tekniken för att underlätta undervisningssituationen för barn
och elever. Klassrum, grupprum och övriga lokaler är utrustade med möbler
och inventarier som skapar en positiv ljudmiljö. På Silverdansen går barn med eller utan hörselnedsättning/CI i samma klass.

Information om Norrköpings hörselspårPDF (pdf, 1.5 MB)

Särskolan - Silverstjärnan

Silverstjärnan består av elever som läser ämnen (Grundsärskola) och ämnesområden (Träningsskola). Några elever läser blandat. Alla elever är integrerade i något ämne i annan klass på skolan minst en lektion/vecka. Vi medverkar i Elevens val tillsammans med övriga klasser. Vi har raster tillsammans med elever och personal på skolan.

Vi arbetar med tecken som stöd och använder oss av bildstöd i vår undervisning. Vi är en klass som arbetar med samma innehåll, men på olika nivåer och utifrån elevernas förutsättningar. Samtliga elever har individuella veckoscheman och arbetschema i svenska. Vi arbetar för att våra elever ska bli mer självgående, ta ansvar och klara av att följa sina egna scheman. I vår undervisning kombinerar vi teori med konkret material samt att eleverna ska få uppleva med alla sinnen.

Mer om Silverdansen

Adress:

Silverringen 20
603 69 NORRKÖPING

011-15 32 94

Skicka E-post

Beskrivning:

Antal elever: 261

Årskurser: F-3, Fritidshem

Rektor
Pernilla Dahlgren


Sjukanmälan
Görs till respektive arbetslag, se vår blogg

Skoladministratör
Pernilla Jonsson
011-15 32 94

Skolsköterska
Karin Granberg Karlsson
072-235 46 41

Kurator
Sanna Färnlöf
076-772 84 49

Logoped
Ilona Issa
072- 598 66 07

Hitta till Silverdansen