Skarphagsskolan

Skarphagsskolan ligger i ett lugnt och trivsamt område i sydvästra delen av Norrköping. Vi arbetar aktivt med värdegrundsarbete i alla klasser. Vi är en skola där olikheter ses som en resurs.

Nyfikna, kreativa elever

Vi arbetar för en lärmiljö som ger bästa möjliga förutsättningar för alla. Vår strävan är att få nyfikna, kreativa elever som tar ett aktivt ansvar för sina studier.

I förskoleklassen ses leken som väsentlig för det aktiva lärandet. Vi arbetar för att eleverna ska bli språkligt och matematiskt medvetna.

Pedagogerna i skolan och fritidshemmet samarbetar kring elevens allsidiga utveckling och lärande.

I år 4-6 finns ett nära samarbete mellan klasserna. Pedagogerna undervisar i alla årskurser utifrån sin kompetens. Eleverna har möjlighet att skapa relationer med flera vuxna. Alla elever är allas angelägenhet! Arbetssättet är tematiskt och ämnesövergripande. Vi sätter elevens lärande och utveckling i fokus.

Grundsärskola

Här går elever i årskurserna 1-6. Grundsärskolans läroplan ämnen och ämnesområden ligger till grund för undervisningens innehåll, som anpassas till varje elevs individuella förutsättningar. Lokalerna är väl anpassade för elever med flerfunktionshinder. I grundsärskolans lokaler finns en fritidshemsavdelning.

Inkluderande verksamhet i skolan

Vi lever och lär i samspel med varandra. Ett av vår skolas viktigaste uppdrag är att varje elev ska ingå i en social gemenskap. Vi vill att vår skola ska tillåta olikheter och rymma mångfald. Vi försöker aktivt skapa arenor där elever från våra två skolformer kan mötas. Varje individ är unik och måste få känna stolthet och glädje över detta. Målet, en sammanhållen skola, är ett gemensamt ansvar för alla.

Mer om Skarphagsskolan

Adress:

Lövstagatan 38
603 80 NORRKÖPING

011-15 31 87

Skicka E-post

Beskrivning: Inkludering

Antal elever: 344

Årskurser: F-6, Fritidshem

Rektor
Helén Bergström

Rektor
Madeleine Brink

 

Kontaktuppgifter:
Madeleine Brink - rektor åk F-3 och fritidshem
Tfn: 072-581 27 80
Skicka e-post

Helén Bergström- rektor åk 4-6 och grundsärskolan
Tfn: 072 - 724 42 99
Skicka e-post

Sjukanmälan
011-444 14 96

Expedition
Malin Jakobsen
0725-74 99 23
Skicka e-post

Telefax: 011-15 30 98

Åk 1 - Åk 3: 072-574 99 27

Åk 1a Johanna Thorén
Åk 1b Christian Fredriksson
Åk 2a Jakob Berggren
Åk 2b Pernilla Rönnlöf
Åk 3a Annika Hellgren
Åk 3b Camilla Ljungcrantz

Åk 4- åk 6: 072-584 34 66

Åk 4
4A: Ulla Nilsson
4B: Lina Viklund

Åk 5

5A: Ewelina Mroz
5B: Marianne Johnsson

Åk 6
6AB: Erik Jarl

Välkomstklass
E-post till Birgitta Mantefors

F-klass Grön och fritidshem Paviljongen
072-584 34 67

F-klass Blå och fritidshem Kupolen
072-574 99 24

Grundsärskolan
Frita Solen: 0725-74 99 25
Klass F-1: 0725-97 01 09
Klass F-2: 0730-20 24 45
Klass 3-6: 0767-62 03 60

Specialpedagoger träningsskolan
Anna-Karin Eriksson
Marianne Ringdahl
072-709 50 86

Speciallärare
Angelicka Ankarstrand
Linda Geewe

Skolkurator
Kristin Starkenberg
072-584 34 65

Skolhälsovård
Maree Watson Römert
011-15 53 18
Skicka e-post

Köket
011-15 31 86

Hitta till Skarphagsskolan

Dokument