Smedbyskolan

Välkommen till Smedbyskolan!

Smedbyskolan ingår i Kungsängsenheten tillsammans med Bjärbyskolan och Rambodalsskolan.

Vår skola

Smedbyskolan utgörs av årskurserna F-3 och fritidshem. Cirka 300 elever är fördelade i treparallelliga klasser med cirka 25 elever per klass. Skolan är de kommande åren belägen i paviljonger på Svärmaregatan, bredvid Smedby AIS arena i stadsdelen Smedby. Skolan har tillgång till skog och natur vilket används i den pedagogiska verksamheten.

Vår vision

Smedbyskolans vision är att alla ska få möjlighet att utvecklas utifrån sin individuella förmåga och att alla elever ska mötas individuellt utifrån ett pedagogiskt perspektiv.

Vår vision är också att alla bemöter varandra med respekt och att alla känner sig trygga. Trygghetsenkäten för 2017-2018 visar att de flesta eleverna trivs på Smedbyskolan och känner sig trygga. Smedbyskolan strävar efter ett bra samarbete med vårdnadshavare och att alla ska känna sig välkomna.

Pedagogik i skola och fritidshem

Smedbyskolan arbetar strategiskt för att främja kommunens prioriterade mål.

  • Kunskap
  • Trygghet
  • Ledarskap

Skolans verksamhet präglas av ett systematiskt kvalitetsarbete där elevernas lärande är i fokus. På rasterna erbjuds eleverna organiserade rastaktiviteter i syfte att främja trygghet och förebygga utanförskap. Eleverna är delaktiga i planering av rastaktiviteter.

Fritidshemmets verksamhet planeras utifrån styrdokumenten och barnens behov.

Smedbyskolan är en övningsskola för lärarstudenter vid Linköpings universitet.

Personal

Smedbyskolan har behöriga pedagoger i alla klasser och på fritidshemmet. Pedagogerna arbetar med planering, utvärdering och dokumentation i syfte att följa elevens individuella kunskaper och utvecklingsområden.

Elevhälsoteam (EHT)

Enligt Socialstyrelsen och Skolverket ska skolan verka för en samlad elevhälsa.

Syftet är att med samlade kunskaperna ge stöd till elever, vårdnadshavare och personal. Skolans elevhälsoteam består av rektor, speciallärare, logoped, kurator, elevcoach och skolsköterska.

Mer om Smedbyskolan

Adress:

Svärmaregatan 12
603 61 NORRKÖPING

011-15 32 40

Skicka E-post

Beskrivning: Teman

Antal elever: 296

Årskurser: F-3, Fritidshem

Biträdande rektor
Angelika Fröjd

Rektor
Tobias Ankarswärd

Skolsköterska
Annica Carlsson
0730202566

Sjukanmälan
För att sjukanmäla elever ringer
du Talsvar på telefonnummer
011-444 14 96, samt ring eller skicka sms till fritidshemmet med namn, klass och sjukdomsorsak.

Tången: 072-517 45 76
Hammaren: 072-517 45 85
Städet: 072-517 45 86
Bälgen: 072-517 45 87

Hitta till Smedbyskolan