Tamburinens skola

Tamburinens skola har en bred och innehållsrik verksamhet för elever i förskoleklass och fritidshem till årskurs 6. Tamburinens skola är en skola för alla, vackert belägen i västra delen av Klockaretorpet utmed ståtliga ekbackar och gränsande till östgötaslättens bördiga åkermark.

Här delar eleverna sina första skolerfarenheter där kunskapsutveckling och språkutveckling går hand i hand. Våra elever har alla skiftande erfarenheter, historia och olika drömmar om framtiden. Gemensamt för dem alla är att de har möjligheten och rätten att lyckas, och vårt uppdrag är att möta varje barn utifrån den rätten.

”Våra elever har världens chans” är Tamburinens skolas vision uttryckt i en mening.

På Tamburinens skola utvecklar eleverna, i samspel med varandra och med skickliga pedagoger, sina kunskaper och sina sociala förmågor, vilket ger dem en härlig fart in i framtiden.

Organisation

Grundskolans verksamhet är organiserad i olika team för varje årskurs där fritidshemmets personal bidrar med sin kompetens under hela skoldagen. I vare årskurs, team, bildas två eller flera undervisningsgrupper.

För varje team ansvarar två eller tre lärare, speciallärare, elevassistent och fritidspedagog. På detta sätt skapar vi en helhetssyn på barnet och en kontinuitet som ger eleverna trygghet. Gemensamt för skolans alla team är att personalen har en bred och djup kompetens att leda elevernas lärande och utveckling

Vårt värdegrundsarbete

Vi har ett ständigt pågående aktivt arbete att ge våra elever en stadig grund av att bygga sina kunskaper på – en värdegrund. Vi har skapat ett eget begrepp: Handen på Hjärtat, där eleverna genom sin aktiva medverkan har tagit fram Barnens vision och en handlingsplan för de goda samtal som behövs på vägen när den sociala kompetensen utvecklas. Vi kallar dem Handen på hjärtat-samtal.

Mer om Tamburinens skola

Adress:

Mathilda Jungstedts gata 201
603 78 NORRKÖPING

011-15 30 99

Skicka E-post

Beskrivning:

Antal elever: 242

Årskurser: F-6, Fritidshem

Rektor
Anna Olsson

Biträdande rektor
Caroline Norén


Sjukanmälan
011-15 31 24

Hitta till