Vikbolandsskolan

Vikbolandsskolan ligger 2,5 mil öster om Norrköping, i Östra Husby, som är centralort på halvön Vikbolandet. Vikbolandsskolan är en F-9-skola inklusive fritidshem, med cirka 340 elever och är organiserad i fyra arbetslag.

Vår vision

Skolans personal har höga ambitioner kring trygghet, trivsel och kunskapsinlärning. Den pedagogiska dokumentationen under elevens skoltid är ett viktigt och aktivt verktyg för att få en kontinuitet för eleverna. Skolan har ett förebyggande och främjande förhållningssätt, där logoped, specialpedagog och speciallärare samarbetar kring barns tal- och språkutveckling redan från start i förskoleklass.

I skolans lokaler finns fritidsgård och Östra Husby bibliotek, vilket möjliggör ett samarbete med skolans personal och elever.

Våra profiler

Under tidigare år har vi deltagit ett projekt tillsammans med Skolverket och Östsam för att öka intresset för naturvetenskap och teknik. Arbetet har fortsatt trots projektets slut och berör bland annat utomhuspedagogik, vilket gör att vi använder Skolskogen mycket bland de yngre eleverna.

För 7-9 har inriktningen i projektet riktat sig mot entreprenörskap där näringslivet, särskilt det lokala näringslivet, har ett nära samarbete med oss och hjälper våra elever att förbereda sig inför det kommande arbetslivet.

Mer om Vikbolandsskolan

Adress:

Bossgårdsvägen 9
610 24 VIKBOLANDET

011-15 14 49

Skicka E-post

Beskrivning: Utomhuspedagogik, NO/teknik, utbyte med lokalt näringsliv

Antal elever: 455

Avdelningar: 0

Årskurser: F-9, Fritidshem

Rektor
Denise Eriksson

Rektor
Gunilla Angström


Sjukanmälan
För F-3 görs sjukanmälan till respektive arbetslag eller till expeditionen. Lämna meddelande på telefonsvararen om ingen svarar när du ringer.

För 4-9 ringer du Talsvar på telefonnummer 011-444 14 96. Information om hur Talsvar fungerar hittar du under våra lokala dokument.

Arbetslag A
011-15 14 98

Arbetslag B
011-15 14 64

Arbetslag C
011-15 14 66

Expedition
011-15 14 49

Fritidshem
011-15 14 13

Logoped
Heli Degerman
072-507 85 09
heli.degerman@norrkoping.se

Skolsköterska
Eva Kull
011-15 14 68
eva-lena.kull@norrkoping.se

Kurator
Ingela Fohlin
011-15 14 65
ingela.fohlin@norrkoping.se

Speciallärare svenska
Gunilla Olsson
072-72 43 871
gunilla2.olsson@norrkoping.se

Specialpedagog Vikbolandsskolan/Kättingeskolan
Emelie Berglund
011-15 14 15
emelie.berglund@norrkoping.se

Arbetsterapeut Kerstin Arnell
kerstin.arnell@norrkoping.se

Speciallärare NPF
Anette Cummings
anette.cummings@norrkoping.se

Hitta till Vikbolandsskolan