Vilbergsskolan

Vår vision är ”på Vilbergsskolan når alla målen, på olika sätt”. Vi vet att alla kan lära sig, men inte på samma sätt och på samma gång.

Vilbergsskolan är en väl fungerande enhet. Såväl den inre som yttre miljön är inbjudande och trivsam och skolan är välutrustad. Skolan har en väl fungerande organisation, ett gott ledarskap samt engagerade och kunniga lärare. Detta bidrar till att skapa en god lärmiljö för eleverna, vilken utmärks av trygghet och trivsel och leder till goda kunskapsresultat.

Sammanfattande omdöme i extern granskning (Qualis) av vår kvalitet 2015.

Tar till vara lekens betydelse för elevernas utveckling

Individanpassad skola handlar om att vi alla har olika sätt att tänka och att vi kan träna upp våra förmågor.

F-klassen tar tillvara lekens betydelse för elevernas utveckling och sprider sina kunskaper på hela skolan, elever med god lekförmåga lär sig bättre.

Fritidshemmets specialområde är elevernas delaktighet och inflytande och i sitt utvecklingsarbete hittar de former för framgång som alla på skolan kan omsätta i praktiken.

Mer om Vilbergsskolan

Adress:

Urbergsgatan 99
603 56 NORRKÖPING

011-15 19 07

Skicka E-post

Beskrivning: Elevernas allsidiga utveckling i fokus

Antal elever: 342

Årskurser: F-6, Fritidshem

Rektor
Marie Olsson


Expeditionen kl. 7.30-14.00
011-15 19 07

Fritidshem
011-15 29 77 / 072-5747169

Förskoleklass
011-15 31 89 / 072-5970075

Sjukanmälan elev
Talsvar gäller åk F-6
011-444 14 96

Hitta till Vilbergsskolan