Villastadsskolan

Villastadsskolan är en F-6-skola med för närvarande ca 180 elever. Vi tar emot elever från Kneippen och Borgs landsbygd. Skolan ligger i Kneippen, en lugn och välfungerande stadsdel i Norrköping med till största delen villor. Skolan byggdes redan 1929 och har en stor och spännande skolgård som inbjuder till lek. En del av undervisningen bedrivs i en paviljong med rymliga, moderna lokaler.

Närheten till natur och vatten ger stora möjligheter till att bedriva undervisning utanför skolsalarna. Vi har t.ex. en egen skolskog, dit det tar ca 30 minuter att promenera. Inom promenadavstånd har vi också både Stadium Arena, ishallen och stadsbiblioteket, vilket vi ofta drar nytta av.

Vår personal

På Villastadsskolan är vi noga med att samtliga pedagoger har rätt kompetens och adekvat utbildning och att den samlade kompetensen är bred. Vi lägger stor vikt vid att samarbetet mellan skola och fritidshem fungerar och fritidspedagogerna har en del av sin tjänst i klasserna.

I förskoleklassen arbetar förskollärare och fritidspedagoger tillsammans. För att möta alla elevers olika behov finns det också speciallärare på skolan, liksom kurator och skolsköterska. Pedagogernas kompetens vidareutvecklas ständigt genom fortbildning och gemensamt planeringsarbete.

Det här läsåret deltar samtliga undervisande lärare i en omfattande matematikfortbildning. Vi arbetar förebyggande för att hindra uppkomst av mobbning eller kränkande behandling. Skolans likabehandlingsplan har tagits fram i samarbete med elever, föräldrar och skolans personal och varje år genomförs en ”trygghetsenkät” bland eleverna för att säkerställa att vi arbetar på rätt sätt med frågorna.

Vår grundsyn

Skolans syn på lärande präglas av tanken att varje elev kan och varje elev vill lära sig om man bara får rätt hjälp och stöd. Vi utgår därför från den enskilda elevens kunskaper och förutsättningar och arbetar med alla sinnen för att stimulera helheten och få en allsidighet i lärandet.

Vi är måna om att eleverna ska vara delaktiga, ha inflytande och vara medvetna om sitt lärande och se sin egen kunskapsutveckling. Eleverna ska göras medvetna om sina möjligheter och utmana sina förmågor för att alltid komma ytterligare ett steg framåt.

Vi lägger stor vikt vid att alla elever upplever arbetsro och känner motivation för skolarbetet. Vi anser det viktigt att allt lärande och all samvaro sker i en miljö där det råder ömsesidig respekt mellan de inblandade, elever såväl som vuxna.

Mer om Villastadsskolan

Adress:

Lokegatan 16
603 36 NORRKÖPING

011-15 31 28

Skicka E-post

Beskrivning: Natur, vatten, skolskog

Antal elever: 197

Årskurser: F-6, Fritidshem

Rektor
Anna Cathrine Hoff


Sjukanmälan
011-15 31 25

Fritidshemmen
011-15 77 74

Skolsköterska/kurator
011-15 77 53

Expeditionen
011-15 31 28

Personalrum
011-15 31 25

Hitta till Villastadsskolan