Vrinneviskolan

Vrinneviskolan är en helt ny skola som beräknas vara klar 1 augusti 2019.

Vrinneviskolan - en helt ny F-6

Vrinneviskolan är idag under uppbyggnad och första delen kommer stå klar till 1 augusti 2019. Då kommer vi vara två förskoleklasser, två årskurs 1, en årskurs 3 och en årskurs 4. När skolan är färdigbyggd kommer vi vara en F-6 skola med en nyrustad skolgård och med närhet till natur. Skolan ligger mellan Hageby och Navestad med Vrinneviskogen precis intill.

Vill du söka till Vrinneviskolan?

Om du är intresserad att söka till Vrinneviskolan till hösten 2019 ska du söka till Rubinens skola i e-tjänsten för grundskola.

E-tjänsten grundskola

Så kommer vi att arbeta

Verksamheten kommer använda utomhusmiljön som ett viktigt inslag i det pedagogiska arbetet. Klassrummen kommer vara utrustade med smartboard och eleverna kommer ha tillgång till datorer.

Verksamheten på Vrinneviskolan ska präglas av trygghet, lärande, trivsel och arbetsglädje där eleven sätts i centrum. Vi ska ha en skola som fungerar för alla. Vi kommer ha ett aktivt värdegrundsarbete där det finns tydliga riktlinjer beträffande rättigheter och skyldigheter i det sociala umgänget på skolan. Värdegrundsarbete kommer baseras på respekt och trevligt bemötande. Alla elever ska känna sig inkluderade och verksamheten ska präglas av delaktighet. Varje elev ska mötas utifrån sina förutsättningar och behov.

Undervisningen ska präglas av ett språk- och kunskapsutvecklade arbetssätt och sträva efter att väcka nyfikenhet, ge lust att lära, vara utmanande och ge möjlighet att lyckas utifrån varje elevs förutsättningar och behov.

Vi utbildar för framtiden och ska ge varje elev en möjlighet att känna tilltro till sig själv och sin framtid.

Mer om Vrinneviskolan

Adress:

Målaregatan 4
603 62 NORRKÖPING
Skicka E-post

Beskrivning: Grund- och förskola i Norrköping

Antal elever: 104

Avdelningar: 0

Årskurser: F-3

Rektor
Mia Nylander

Hitta till Vrinneviskolan