Vrinneviskolan

Vrinneviskolan är idag en F-4 skola i helt nybyggda lokaler. Fritidshemmet och förskoleklasserna är uppdelade i två avdelningar, Granen och Tallen.

Skolan ligger mellan Hageby och Navestad med Vrinneviskogen precis intill. Under våren kommer 4-6 delen byggas och när vi är färdigbyggda kommer det också vara en F-6 skola.

Så arbetar vi

Ett viktigt inslag i vårt pedagogiska arbete är att vi använder oss mycket av utomhusmiljön. Inomhus är klassrummen utrustade med smartboard och eleverna har tillgång till datorer.

Verksamheten hos oss präglas av trygghet, lärande, trivsel och arbetsglädje där eleven sätts i centrum. Vi vill vara en skola som fungerar för alla. Vi jobbar aktivt med vår värdegrund, där vi har tydliga riktlinjer angående rättigheter och skyldigheter i det sociala umgänget på skolan. Arbetet baseras på respekt och trevligt bemötande. Alla elever ska känna sig inkluderade och delaktiga, samt ska varje elev mötas utifrån sina egna förutsättningar och behov.

Undervisningen ska lämna avtryck av ett språk- och kunskapsutvecklade arbetssätt och sträva efter att väcka nyfikenhet, ge lust att lära, vara utmanande och ge möjlighet att lyckas utifrån varje elevs förutsättningar och behov.

Vi utbildar för framtiden och ska ge varje elev en möjlighet att känna tilltro till sig själv och sin framtid.

Vi har en organiserad rastverksamhet som ger en förutsägbarhet för eleverna vilket i sin tur skapar trygghet. Elever får möjlighet att vara med och hitta nya vänner. Vi har sett att konflikterna minskar vilket ger en positiv känsla som eleverna i sin tur tar med sig in i klassrummet.

Anpassad lärmiljö

Vi har en anpassad lärmiljö med stöd i den fysiska miljön för de elever som behöver det. Eleverna har tillgång till skärmar, sittkuddar, hörselkåpor, stressbollar, tillgång till grupprum, avskilda arbetsplatser och bildstöd. Klassrummen är utrustade med smartboard och eleverna har tillgång till datorer. Vi använder utomhusmiljön som ett inslag i undervisningen.

Mer om Vrinneviskolan

Adress:

Målaregatan 4
603 62 NORRKÖPING
Skicka E-post

Beskrivning: Grund- och förskola i Norrköping

Antal elever: 135

Årskurser: F-4

Rektor
Mia Nylander

Specialpedagog
Jessica Anttila
072-583 56 27

Skolsköterska
Jolande Broeders
011-15 64 22
(På plats tisdagar och torsdagar)

Administratör
Kevin Hagberg
072-598 67 45
(På plats måndag och onsdag.)

Förskoleklass Granen
Lena Sparrnäs
072-254 07 03

Åsa Lagerbäck Putkinen
072-58 35 625

Förskoleklass Tallen
Tove Hedman
072-254 07 01

Ulrika Arnstedt
072-583 56 18

Fritidshem Granen
072-583 56 28

Fritidshem Tallen
072-583 56 34

Klass 1 Granen
Ilena Lumme Sundgren
072-583 56 26

Klass 1 Tallen
Malin Qvist
072-254 07 02

Klass 3 Tallen
Ismuni Mousa
072-597 00 84

Klass 4 Granen
Lulu Kosonen
072-724 89 27

Modersmålslärare/
Studiehandledare arabiska
Ban AL-Shammaa
072-598 67 46

Kökschef
Andreas Nylander
011-15 32 92

Bild
Viktor Hedman
072-254 07 04

Idrott
Jenny Matsson
072-597 41 31

Musik
Josefine Nylander
072-254 07 05

Hitta till Vrinneviskolan