Internationella utbyten i skolan

I Norrköpings kommun finns en övertygelse om att internationella nätverk och utbyten för personal och elever höjer utbildningskvalitén och bidrar till bättre resultat i alla våra verksamheter. Förskolor och skolor har därför möjlighet att delta i internationella projekt, utbyten och aktiviteter. Projekten finansieras genom Erasmus+.

2017 utsågs Norrköpings kommun till Årets Erasmus+ Aktör för ett framgångsrikt och strategiskt arbete med europeiskt utbyte inom utbildning. Här kan du läsa mer om kommunens arbete med internationalisering inom utbildning och ta del av projekt.

Norrköpings kommun - Årets Erasmus+ Aktör 2017

Projekt inom grundskolan

Kontakt