Eldningsförbud utfärdat i hela Östergötland Eldningsförbudet gäller från och med tisdag den 30 maj klockan 10.00 och tills vidare. Läs mer om eldningsförbudet

IST Home Skola

IST Home Skola är en app som används från förskolan till och med gymnasiet. I appen kan du som vårdnadshavare lägga in ditt barns schema och f¨å information om ditt barns skolgång. Du kan också ta del av läsårsdata, anmäla frånvaro och se ditt barns betyg. Uppgifter om myndiga elever ser du dock inte i appen. 

Var hittar jag appen IST Home Skola?

Appen finns att ladda hem från App Store eller Google Play. Du använder e-legitimation för att logga in i appen. För att använda appen behöver du en iPhone, iPad eller en Android-mobil, läsplatta.

IST HOME på App Store

IST HOME på Google Play

Anmäl frånvaro i appen

Du som har barn i förskola, fritidshem och skola samt inskrivet barn i fritidsgårdsverksamhet anmäler frånvaro i appen IST Home Skola.


Eleverna, oavsett om de är myndiga eller inte, anmäler frånvaro via

norrkoping.se.ist.com/student

Film – så här anmäler du frånvaro

Se filmen som visar hur du gör en frånvaroanmälan i appen IST Home Skola.

Manual - Anmäl frånvaro i e-tjänsten IST Administration

Lägg in schema i appen

I appen IST Home Skola fyller du i barnets schema på förskolan och fritidshemmet samt om barnet är inskrivet på fritidsgårdsverksamhet.

Observera att det tidigast går att fylla i schemat i appen första dagen barnet börjar. Hör därför av dig direkt till förskolan eller fritidshemmet för att meddela hur ditt barns schema ser ut första veckan.

Grundschemat gäller tills du skickar in ett nytt schema. Du kan också skicka in ett tillfälligt schema om det är någon vecka som avviker från grundschemat.

Hur fyller jag i schemat?

Alla behöver lämna in ett grundschema. För att lämna ett grundschema väljer du klicka knappen "Lämna in tider".

Hur fyller jag i schemat för delad plats?

Delad plats ska separerade vårdnadshavare ha om båda är i behov av omsorg. Delad plats betyder att vårdnadshavarna får var sin placering och ska skicka in var sitt schema. För att lämna ett grundschema väljer du klicka knappen "Lämna in tider". Appen känner av att du har en delad plats.

Kan jag lämna schema för flera barn samtidigt?

Ja, du kan markera flera barn och sedan fylla tider som gäller för alla.

Jag har barn i fristående förskola. Ska jag lämna grundschemat i appen?
  • Nej, fristående förskolor har egna system för schema. Appen gäller kommunala förskolor, fritidshem, fritidsgårdar och skolor.
Handläggning av schema

När du har lagt in grundschemat i appen IST Home Skola och fått det godkänt av personalen kan du se tiderna i din kalender i appen. Schemat godkänns kontinuerligt av personalen på förskolan, fritidshemmet och fritidsgården.

Hur berättar jag att det är någon annan än vårdnadshavare som hämtar eller om barnet har skolskjuts?

I appen registrerar du vilka personer som får hämta ditt barn.

Klicka på knappen "Ange hur barn hämtas" för att registrera vem som hämtar ditt barn en specifik dag.

Vad är en tillfällig förändring?

En tillfällig förändring är exempelvis när morfar hämtar tidigare eller om ditt barn kommer lite senare någon dag. Tillfälliga förändringar gör du senast dagen innan i appen IST Home Skola. Gå till knappen "Justera tid".

Försvinner papperblanketten? Nej, här finns schemablanketten!

Schemablanketten finns kvar för de vårdnadshavare som inte har BankID. Den går att skriva ut och fylla i som papperblankett.

Schemablankett närvarotid förskola och fritidshem - Norrköpings kommun (norrkoping.se)

Närvarotid på förskola och fritidshem

Barnets närvarotid på förskola och fritidshemmet bestäms av den tid som vårdnadshavarna arbetar eller studerar plus restid. Du hittar mer information om närvarotid på nedanstående webbsidor.

Närvarotid och schema i förskolan (Så fungerar förskolan)

Anmäla förändringar (Fritidshem)

Lägg in kontaktuppgifter i appen

Vid terminsstart behöver du som är vårdnadshavare se över att dina kontaktuppgifter är korrekta.

Var uppdaterar jag kontaktuppgifterna?

Du lägger in och uppdaterar dina kontaktuppgifter i appen IST Home Skola. Se instruktion och manual nedan. Manualen finns på flera språk.

Det går även bra att lägga in och uppdatera dina kontaktuppgifter i e-tjänsten:

e-tjänsten Kontaktuppgifter i skolan

e-tjänsten Förskola och fritidshem

Mitt barn har skyddade personuppgifter. Vad behöver jag göra?

Om ditt barn har skyddade personuppgifter ska du vända dig direkt till förskolan eller skolan för att uppdatera dina kontaktuppgifter.

Slå på notiser i appen

Hur gör jag för att få veta när något ändras? Du slår på notiser i appen IST Home Skola. Då får du till exempel en notis när schemat har godkänts eller ditt barn har checkat in eller ut.

Uppdatera appen regelbundet

Appen behöver uppdateras regelbundet, gärna en gång per halvår. Gå in i App Store eller Google Play för att uppdatera appen.

Finns det flera språk i appen?

Ja, i appen finns möjlighet att byta språk från svenska till engelska eller norska.

Frågor?

Om du har frågor om innehållet i appen, till exempel schema, läsårskalender eller skolans blogg, ska du i första hand kontakta din förskola, fritidshem, fritidsgård eller skola. Norrköpings kommuns kontaktcenter kan också hjälpa dig om du har frågor om appen.

Kontakt
Kontaktcenter

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 24 Norrköping

Mer information