Hagaskolan

Hagaskolan är en grundskola för elever från och med årskurs fyra till och med årskurs nio. Tolv klasser är musikklasser. Skolan ligger i området Haga i norra delen av Norrköping.

Platser kvar till höstens årskurs 4 och 5

Välkommen med din ansökan till höstens årskurs 4 och 5! Det finns fortfarande några platser kvar.

Vill du söka till musikklassen så kontaktar du vår expedition:
E-post: hagaskolan@norrkoping.se
Telefon: 011-15 32 48

Vill du söka till ordinarie klass så ansöker du via e-tjänsten "Barnomsorg och grundskola" på Mina sidor.

Vår vision

På Hagaskolan arbetar vi med ”Lära för livet” – cirkeln. Det innebär att vi lägger stor vikt vid att tillsammans med eleverna arbeta med deras sociala utveckling, personliga utveckling och kunskapsutveckling för att nå de uppställda målen.

Våra ledord är:

 • trygghet och glädje
 • framtidstro
 • lust att lära.

Norrköpings musikklasser

Musikklasser är grundskoleklasser i årskurserna 4-9 med utökad musikundervisning inom ramen för grundskolans läroplan. Vi använder körsång som verktyg för musikalisk kunskapsutveckling. Sång i stämmor i stora grupper är en av musikklassernas grundidéer – en idé som varit bärande i Norrköpings musikklasser sedan starten 1960. I Norrköping finns musikklasser på Hagaskolan och Navestadsskolan.

Målet med utbildningen är att ge eleverna en god musikalisk grund för framtida musicerande i olika genrer. I musikklasserna får elever med särskilda färdigheter i sång en extra stimulans i sin musikaliska utveckling. Eleverna ges möjlighet att utveckla goda kunskaper musikämnets olika delar samt särskild träning av sin förmåga att sjunga i kör och att framträda inför publik.

I ett gemensamt musicerande där alla enskilda röster behövs skapas samhörighet mellan elever oavsett ålder, kön och religion.

Musikämnet innehåller:

 • Röstvård med tonbildning
 • Körsång
 • Notläsningsövningar
 • Gehörslära
 • Musiklära
 • Musiklyssnande med musikhistoria
 • Rörelse och dans
 • Grundläggande instrumentalundervisning och ensemblespel
 • Musikskapande

I undervisningen ingår också offentliga konserter och andra framträdanden. Dessa är en viktig del av verksamheten. Norrköpings musikklasser är en väletablerad del av stadens kulturliv.

Mer information och ansökan i foldern Norrköpings musikklasser Pdf, 400.7 kB. (Pdf, 400.7 kB)

Samarbetsskola till Humboldtuniversitetet i Berlin

KOOPERATION SCHULE

Sedan hösten 2014 har Hagaskolan varje termin tagit emot lärarstudenter från Humboldt universitetet i Berlin. Humboldtuniversitetet erbjuder sina lärarstudenter praktik vid skolor runt om i världen för att studenterna skall få yrkeserfarenhet i en ny kulturell miljö. Syftet är att få en inblick i landets skolsystem, undervisningsmetoder samt lära känna landets kultur inom och utanför skolan.

WILLKOMMEN

Mer om Hagaskolan

Beskrivning: Musik

Årskurser: 4-9

Rektor åk 4-6
Anne-Sofie Ottosson
011-15 33 58
Skicka e-post

Rektor åk 7-9
Marie Olsson
011-15 18 25
Skicka e-post

Sjukanmälan
Appen IST HOME Skola

Om ditt barn har specialkost ringer du även till köket på
011-15 32 74

Arbetslag 4
0738-53 15 26

Arbetslag 5
0725-39 61 09

Arbetslag 6
0725-97 41 89

Arbetslag 7
0725-93 95 62

Arbetslag 8
0725-93 95 61

Arbetslag 9
0738-53 15 19

Arbetslagsrum musik
0725-97 40 62

Skolbiblioteket
0725-39 61 11

Skolsköterska
011-15 32 68

Skolkurator
072-584 72 64

Studie- och yrkesvägledare
073-020 20 98

Specialpedagog
072-517 45 91

Hitta till Hagaskolan

Dokument