Eldningsförbud utfärdat i hela Östergötland Eldningsförbudet gäller från och med tisdag den 30 maj klockan 10.00 och tills vidare. Läs mer om eldningsförbudet

Hagaskolan

Hagaskolan är en grundskola för elever från och med årskurs fyra till och med årskurs nio. Tolv klasser är musikklasser. Skolan ligger i området Haga i norra delen av Norrköping.

Platser kvar till höstens årskurs 5

Det finns fortfarande platser kvar i årskurs 5. Välkommen med din ansökan!

Vill du söka till musikklassen så kontaktar du vår expedition:
E-post: hagaskolan@norrkoping.se
Telefon: 011-15 32 48

Vill du söka till ordinarie klass så ansöker du via e-tjänsten "Barnomsorg och grundskola" på Mina sidor.

Vår vision

På Hagaskolan arbetar vi med ”Lära för livet” – cirkeln. Det innebär att vi lägger stor vikt vid att tillsammans med eleverna arbeta med deras sociala utveckling, personliga utveckling och kunskapsutveckling för att nå de uppställda målen.

Våra ledord är:

 • trygghet och glädje
 • framtidstro
 • lust att lära.

Musikaliskt möte i Hedvigs kyrka

Den 9:e mars klockan 18.30 bjuder Norrköpings musikklasser in till ett Musikaliskt möte mellan Hagaskolan årskurs 6 och årskurs 7.

Entrékostnad för vuxna 80 kronor. Gratis för barn under 15 år.
Insläpp från klockan 18:00.

Varmt välkommen!

Bild på affisch för Musikaliskt möte i Hedvigs kyrka.

Norrköpings musikklasser

Musikklasser är grundskoleklasser i årskurserna 4-9 med utökad musikundervisning inom ramen för grundskolans läroplan. Vi använder körsång som verktyg för musikalisk kunskapsutveckling. Sång i stämmor i stora grupper är en av musikklassernas grundidéer – en idé som varit bärande i Norrköpings musikklasser sedan starten 1960. I Norrköping finns musikklasser på Hagaskolan och Navestadsskolan.

Målet med utbildningen är att ge eleverna en god musikalisk grund för framtida musicerande i olika genrer. I musikklasserna får elever med särskilda färdigheter i sång en extra stimulans i sin musikaliska utveckling. Eleverna ges möjlighet att utveckla goda kunskaper musikämnets olika delar samt särskild träning av sin förmåga att sjunga i kör och att framträda inför publik.

I ett gemensamt musicerande där alla enskilda röster behövs skapas samhörighet mellan elever oavsett ålder, kön och religion.

Musikämnet innehåller:

 • Röstvård med tonbildning
 • Körsång
 • Notläsningsövningar
 • Gehörslära
 • Musiklära
 • Musiklyssnande med musikhistoria
 • Rörelse och dans
 • Grundläggande instrumentalundervisning och ensemblespel
 • Musikskapande

I undervisningen ingår också offentliga konserter och andra framträdanden. Dessa är en viktig del av verksamheten. Norrköpings musikklasser är en väletablerad del av stadens kulturliv.

Ansökningsformulär och mer information om Norrköpings musikklasser

Samarbetsskola till Humboldtuniversitetet i Berlin

KOOPERATION SCHULE

Sedan hösten 2014 har Hagaskolan varje termin tagit emot lärarstudenter från Humboldt universitetet i Berlin. Humboldtuniversitetet erbjuder sina lärarstudenter praktik vid skolor runt om i världen för att studenterna skall få yrkeserfarenhet i en ny kulturell miljö. Syftet är att få en inblick i landets skolsystem, undervisningsmetoder samt lära känna landets kultur inom och utanför skolan.

WILLKOMMEN

Mer om Hagaskolan

Beskrivning: Musik

Årskurser: 4-9

Rektor åk 4-6
Anne-Sofie Ottosson
011-15 33 58
Skicka e-post

Rektor åk 7-9
Karolina Palmborg
011-15 18 25
Skicka e-post

Sjukanmälan
Appen IST HOME Skola

Om ditt barn har specialkost ringer du även till köket på
011-15 32 74

Arbetslag 4
0725-97 41 89

Arbetslag 5
0738-53 15 26

Arbetslag 6
0725-39 61 09

Arbetslag 7
0738-53 15 19

Arbetslag 8
0725-93 95 62

Arbetslag 9
0725-93 95 61

Arbetslagsrum musik
0725-97 40 62

Skolbiblioteket
0725-39 61 11

Skolsköterska
011-15 32 68

Skolkurator
072-584 72 64

Studie- och yrkesvägledare
073-020 20 98

Specialpedagog
072-517 45 91

Hitta till Hagaskolan

Dokument