Mosstorpskolan

Mosstorpskolan är en 4-9-skola, belägen i Skärblacka 18 km väster om Norrköping. Vår skola har närhet till natur, badhus, ishall, idrottshall, fritidsgård och ”blacka-musik”. Mosstorpskolan tillhör Skärblackaspåret. Elever som börjar årskurs 4 kommer från Parkskolan, till åk 7 kommer även elever från Kimstads- och Vångaskolan.

Vår vision

Vårt mål är att göra det egna lärandet synligt för alla elever och skapa en hög måluppfyllelse hos var och en. När man är medveten om sitt lärande då klarar man att nå sina mål och kan avsluta grundskolan med fullständiga betyg.

För att nå dit arbetar vi för att alla elever ska:

  • är trygga och respekterade.
  • har lust att lära.
  • utvecklar goda kunskaper och sociala förmågor.

Vi arbetar även aktivt med ett projekt som kallas för ”Utmanande undervisning i klassrummet”, som bland annat utvecklar elevernas förmåga att formulera självständiga ståndpunkter och reflektera över sitt eget lärande. Under läsåret 2016/2017 har vi särskilt fokus på Språk och Lärande och att ge eleverna tillgång till undervisning av hög kvalité oavsett språknivå.

Skolan

Vi har 15 klasser som är indelade i årskursvisa arbetslag. Vi har ett nära samarbete med Blacka fritidsgård som leder rastaktiviteter och finns med i flera sammanhang i klassernas arbete.

Samarbete skola-arbetsliv

För att öka elevernas kunskaper om arbetslivet så har vi utvecklat ett nära samarbete med Skärblacka Bruk och Billerudkorsnäs, bland annat genom "tjejkväll” på bruket, besöksdag med rubriken ”Möte med jobben på bruket” samt tillgång till ett antal praoplatser både i år 8 och 9.

 

Mer om Mosstorpskolan

Beskrivning: Matematik, kultur/SO, idrott och hälsa, bild samt musik

Årskurser: 4-9

Rektor åk 4-6:
Ingalill Hägglund
011-15 18 70

Rektor åk 7-9:
Vakant

Sjukanmälan
Appen IST HOME Skola

Expedition
011-15 18 75

Hitta till Mosstorpskolan