Vikbolandsskolan

Vikbolandsskolan ligger 2,5 mil öster om Norrköping, i Östra Husby, som är centralort på halvön Vikbolandet. Vikbolandsskolan är en F-9-skola inklusive fritidshem, med cirka 440 elever och är organiserad i fyra arbetslag.

Vår vision

Skolans personal har höga ambitioner kring trygghet, trivsel och kunskapsinlärning. Den pedagogiska dokumentationen under elevens skoltid är ett viktigt och aktivt verktyg för att få en kontinuitet för eleverna. Skolan har ett förebyggande och främjande förhållningssätt, där logoped, specialpedagog och speciallärare samarbetar kring barns tal- och språkutveckling redan från start i förskoleklass.

I skolans lokaler finns fritidsgård och Östra Husby bibliotek, vilket möjliggör ett samarbete med skolans personal och elever.

Våra profiler

Under tidigare år har vi deltagit ett projekt tillsammans med Skolverket och Östsam för att öka intresset för naturvetenskap och teknik. Arbetet har fortsatt trots projektets slut och berör bland annat utomhuspedagogik, vilket gör att vi använder Skolskogen mycket bland de yngre eleverna.

För 7-9 har inriktningen i projektet riktat sig mot entreprenörskap där näringslivet, särskilt det lokala näringslivet, har ett nära samarbete med oss och hjälper våra elever att förbereda sig inför det kommande arbetslivet.

Mer om Vikbolandsskolan

Beskrivning: Utomhuspedagogik, NO/teknik, utbyte med lokalt näringsliv

Årskurser: F-9, Fritidshem

Rektor åk 7-9
Lovisa Bjurlén
011-15 32 39
Skicka e-post

Rektor åk F-6
Gunilla Angström
011-15 14 21
0727-24 38 60
Skicka e-post

Biträdande rektor åk F-6
Emelie Berglund
011-15 61 68
072-569 37 09
Skicka e-post

Sjukanmälan
Appen IST HOME Skola

Skoladministratör
Ingela Dahlström Ruukel
Skicka e-post
011-15 14 49

Arbetslag A (F-3)
011-15 14 98

Arbetslag B (4-6)
011-15 14 64

Årskurs 7-9 arbetsrum 1
0722-54 36 56

Årskurs 7-9 arbetsrum 2
011-15 14 66

Expedition
011-15 14 49

Fritidshem
011-15 14 13

Kök
011-15 14 35

Skolsköterska
Sophie Gustafsson
011-15 64 16
Skicka e-post

Kurator
Angelica Hjortstig åk.F-6
0730-20 17 62
Skicka e-post

Ingela Fohlin - åk 7-9
011-15 23 53
Skicka e-post

Speciallärare

Svenska årskurs 4-6
Gunilla Olsson
072-72 43 871
Skicka e-post

Matematik åk.4-9
Jessica Vestesson
Skicka e-post

Studie- och yrkesvägledare
Monika Björk
011-15 14 55
Skicka e-post

Vaktmästare
Magnus Boström
011-15 14 20
Skicka e-post

Hitta till Vikbolandsskolan