Ledighet

Vill du ansöka om ledighet för ditt barn fyller du i blanketten Ansökan om ledighet för elev och lämnar till ditt barns mentor eller klassföreståndare.

Kontakt
Utbildningskontoret

S:t Persgatan 95
602 33 Norrköping