Prao

Prao står för praktisk arbetslivsorientering och sker i grundskolan. Det är ett viktigt inslag i skolans arbete med omvärlden.

Syftet med prao är:

  • Att ge eleven en första introduktion till arbets- och näringslivet. För många elever är prao den första riktiga kontakten med ett företag och därför en upplevelse som kan forma deras syn på yrkeslivet.
  • Att ge eleven inblick i arbetslivet och det sociala samspelet på en arbetsplats.
  • Att få kunskaper om arbetstider, lönevillkor, kollektivavtal, hur man arbetar med hållbar utveckling tekniska medel och friskvård.
  • Att få ett bra omdöme som kan användas senare, exempelvis vid ansökan till ett sommarjobb.

Riksdagen har tagit beslut om obligatorisk prao från och med höstterminen 2018. I Norrköpings kommun har eleverna två sammanhängande praoveckor i årskurs 8.

Söka praoplats - så här går det till

  • Du som elev får tillgång till verktyget www.tillarbetslivet.nu.
  • Du får välja sex arbetsplatser som du kan tänka dig att vara på.
  • Du får besked om vilken praoplats du ska vara på cirka två veckor innan praoveckorna börjar. Du får besked genom verktyget www.tillarbetslivet.nu.
  • Arbetsplatsen får information om eleven som kommer till dem minst en vecka innan praoveckan genom ett så kallat praokort.

Frågor och svar om prao