För dig som är 16 till 19 år och inte går i gymnasiet


Är du under 20 år och varken arbetar eller studerar? Du kanske vill börja studera igen eller komma igång och söka jobb. Vill du veta vilka studier som krävs för ett speciellt yrke eller undrar du var det finns jobb? Är det så att du helt enkelt inte vet vad du vill?

Tillsammans hittar vi en väg framåt. Vi på Mottagningsgruppen kan hjälpa dig med:

  • Vägledande samtal
  • Planera inför framtiden
  • Kontakter med skolor och arbetsförmedling
  • Komma tillbaka till gymnasieskolan
  • Söka till annan utbildning

Om du vill kan vi ses och prata om dina möjligheter. Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.
Kontakta mig helst genom
Kontakta mig helst genomKommunala aktivitetsansvaret

Enligt skollagen har kommuner ett aktivitetsansvar för ungdomar som inte har fullföljt eller påbörjat en gymnasieutbildning och inte har jobb. Det innebär att kommunen har ansvar för att följa upp, erbjuda och informera om vilka möjligheter som finns för dig som är mellan 16-20 år och inte går i gymnasiet eller jobbar. Vi som arbetar med det kommunala aktivitetsansvaret, KAA i Norrköping heter Mottagningsgruppen. 

Kontakt