Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskola är en frivillig utbildning för ungdomar med en intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning). Du som vill gå gymnasiesärskola kan välja mellan nationellt eller individuellt program. Båda programmen är fyraåriga. På nationellt program läser du ämnen medan individuellt program har ämnesområden.

Nationella program

Här ser du alla nationella program och vilka skolor de finns på.

Ämnen

I alla nationella program ingår engelska, estetisk verksamhet, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk.

Övriga ämnen som ingår i programmen är programgemensamma. Det är ämnen som är specifika för ett visst program. En del av denna undervisning ska ske ute på arbetsplatser.

Du får betyg när en kurs är avslutad. Läraren bedömer dina kunskaper och ger betyget A, C eller E.

Individuella program

Individuella program i gymnasiesärskolan är till för dig som inte kan följa ett nationellt program och behöver en utbildning som passar dig och dina förutsättningar. Du läser då ämnesområden istället för ämnen.

Ämnesområden

  • estetisk verksamhet
  • hem- och konsumentkunskap
  • idrott och hälsa
  • natur och miljö
  • individ och samhälle
  • språk och kommunikation.

Istället för betyg bedömer och utvärderar läraren elevens kunskaper utifrån krav antingen för grundläggande kunskaper eller för fördjupade kunskaper. På så sätt kan läraren anpassa kraven efter varje elevs förutsättningar.

På ett individuellt program kan du läsa både ämnesområden och ämnen från nationella program. Rektorn bestämmer vad du kan kombinera.

Kontakt
Utbildningskontoret

S:t Persgatan 95
602 33 Norrköping