Information om studenten 2020

Studentfirandet i Norrköpings kommun kommer att genomföras i juni. Det blir ett firande i ett alternativt format, anpassat efter beslut och rekommendationer från nationella myndigheter.

Norrköpings kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och på grund det rådande läget med coronapandemin så är det inte möjligt att genomföra ett traditionellt studentfirande. Vi vill ändå kunna ge dig som student ett fint avslut på dina gymnasiestudier anpassat efter den nya vardagen.

Här hittar du frågor och svar om årets studentavslutning. Planeringen av studentfirandet pågår och alla detaljer är inte klara. Informationen kommer att uppdateras.

Vad innebär Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring studenten?

Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer för hur årets studentfirande ska genomföras utifrån pandemiläget som råder. En rekommendation från en myndighet i Sverige är ingen lag. Myndigheter kan inte bestämma över lagar. Men det är det starkaste en myndighet kan säga. Det betyder att vi ska göra det som myndigheten säger. I Folkhälsomyndighetens rekommendationer står att utspringet får ordnas om:

 • Utspringet genomförs klassvis eller i mindre grupper för att undvika trängsel
 • Skolan informerar familjer och närstående att de endast får vara utomhus där man kan hålla tillräckligt avstånd till varandra
 • Antalet besökare begränsas så att man undviker trängsel
 • Informerar om att de som tillhör en riskgrupp eller är över 70 år helt bör avstå från deltagande.
Hur ska studenten genomföras?

Studentfirandet i Norrköping kommer att spridas ut och genomföras under flera dagar i juni. Under studentdagen hålls en ceremoniell avslutning klassvis då eleverna får sina betyg.

Rektor för varje skola planerar för ett upplägg av studentdagen och gör en riskanalys utifrån verksamhetens förutsättningar.

Norrköpings kommun bevakar utvecklingen av smittspridningen och förhåller sig till att rekommendationerna kan komma att ändras fram till juni.

När ska studenten genomföras?

Datumen för årets studentfirande är 10-12 juni. Mer information och schema för skolornas utspring finns på varje skolas hemsida.

Bråvallagymnasiet

De Geergymnasiet

Ebersteinska gymnasiet

Hagagymnasiet

Kungsgårdsgymnasiet

Norrköpings Lärlingsgymnasium

På vilket sätt följs rekommendationer från Folkhälsomyndigheten?

Studenten organiseras så att fler än 50 personer inte samlas på samma plats samtidigt. Firandet organiseras också så att avstånd kan hållas både inomhus och utomhus. Vissa inslag som hör studenten till anpassas för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Skolorna samverkar och arbetar med att att se över hur detta kommer att se ut.

Vad gäller för utspringet i de kommunala skolorna?

Utspringet genomförs klassvis. Två anhöriga per elev får delta vid utspringet. Anhöriga får endast vara utomhus. Tänk på att hålla avstånd till andra. Utspringet sker på skolans område och anordnas inte för allmänheten.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer för hur årets studentfirande ska genomföras utifrån pandemiläget som råder. En rekommendation från en myndighet i Sverige är ingen lag. Myndigheter kan inte bestämma över lagar. Men det är det starkaste en myndighet kan säga. Det betyder att vi ska göra det som myndigheten säger. I Folkhälsomyndighetens rekommendationer står att utspringet får ordnas om:

 • Utspringet genomförs klassvis eller i mindre grupper för att undvika trängsel
 • Skolan informerar familjer och närstående att de endast får vara utomhus där man kan hålla tillräckligt avstånd till varandra
 • Antalet besökare begränsas så att man undviker trängsel
 • Informerar om att de som tillhör en riskgrupp eller är över 70 år helt bör avstå från deltagande.

I och med att Folkhälsomyndigheten nu tillåter ett begränsat antal besökare kommer Norrköpings kommun inte att ordna för en webbsändning av utspringet.

Vilka tider gäller för skolornas utspring?
Vad gäller för mösspåtagningen?

Mösspåtagning genomförs klassvis och kommer ske den 8 juni.

Vad gäller för studentbalen?

Studentbalen kan inte genomföras utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och är därför inställd.

Vad gäller för studentkortegen?

Enligt Folkhälsomyndigheten och Transportstyrelsen ska studentflak med kortege inte förekomma. Därför är studentkortegen i Norrköping inställd. Om du har bokat ett flak är det viktigt att du avbokar det snarast.

Större gemensamma ceremonier, samlingar eller parader för samtliga avgångselever eller hela skolan ska inte heller anordnas.

Transportstyrelsens information

Vad gäller för aktiviteter i studentveckan?

Varje skola och elevråd kommer se över möjligheter att genomföra digitala tävlingar och uppdrag för att stärka samhörigheten under studentavslutningen. Skolorna arbetar med att ta fram förslag på aktiviteter som fungerar att genomföra utifrån myndigheternas rekommendationer.

Vad gäller för elever i riskgrupp eller med milda symtom?

Elever med symtom – även milda – måste stanna hemma för att skydda utsatta och andra från att bli smittade.

Vad är mitt ansvar som elev?

Alla har ett ansvar att förhindra att smittan sprids. Följ rekommendationer så bromsar vi smittspridningen.

 • Håll 1-2 meters avstånd till varandra, både inomhus och utomhus.
 • Tvätta händerna med tvål och vatten
 • Om du är sjuk eller har milda symtom under studentdagen så ska du stanna hemma.
 • Undvik studentskivor och större fester. Hitta andra sätt att fira tillsammans.
Får vårdnadshavare eller anhöriga vara med och fira studenten?

Utspringet kommer genomföras klassvis. Två anhöriga per elev får delta vid utspringet. Anhöriga får endast vara utomhus. Tänk på att hålla avstånd till andra.

Personer som tillhör riskgrupp eller är över 70 år bör avstå från deltagande. Du som är anhörig och deltar vid utspringet kan ringa, ha videosamtal eller livesända så övrig släkt och vänner kan vara med digitalt.

Vilken dialog har förts för att komma fram till det alternativa studentfirandet?

Utbildningskontoret har fört dialog med elever och rektorer för att hitta lösningar för ett studentfirande i alternativ form. Vi har även lyssnat in de fristående huvudmännen i kommunen och i regionens kommuner. 

Även skolcheferna i Östergötland samverkar i frågan och har träffats och fört en dialog kring studentfirandet. 

Hur samverkar skolor i Norrköping?

Just nu pågår arbetet med att planera hur de olika delarna kring studenten ska genomföras. Det är viktigt för oss att elever, rektorer och medarbetare känner sig delaktiga. Under de kommande veckorna kommer vi ha en löpande dialog och samverkan kring den fortsatta planeringen av studentfirandet. Skolorna kommer samverka så att upplevelsen blir likvärdig oavsett vilken skola man går på.

Kontakt
Kontaktcenter

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 24 Norrköping