Kamerabevakning i skolan

Vissa skolor i Norrköpings kommun har kamerabevakning. Syftet med kamerabevakning i skolor är att förebygga och förhindra allvarliga incidenter och bidra till en trygg skolmiljö. Datainspektionen är tillsynsmyndighet när det gäller kamerabevakning i skolor.

Kontakt