Klagomål och synpunkter

Vi vill ge dig den bästa hjälp som finns. Därför är det viktigt för oss att du berättar vad du tycker är fel, eller vad vi behöver förbättra. Vi tar gärna emot dina synpunkter och klagomål om skolan och förskolan.

Vänd dig i första hand till rektor för förskolan eller skolan, i andra hand till kommunen. Om det gäller kränkande behandling, kan du också höra av dig till kommunens barn- och elevombud.

Du kan höra av dig till kommunen på något av följande sätt:

  • Fyll i formuläret som du hittar här. Kryssa i att ärendet gäller "Förskola, fritidshem, skola, elevhälsa, öppen fritidsverksamhet, vuxenutbildning".
  • Ring oss på utbildningskontoret på 011-15 00 00.
  • Skicka e-post till oss på utbildningskontoret@norrkoping.se.
  • Skriv till utbildningsnämnden på adress: Norrköpings kommun, 601 81 Norrköping. Du behöver inte ha frimärke.

Vi tar hand om ditt klagomål inom två vardagar. Sedan utreder vi och svarar inom 30 dagar.

Kommunen är endast huvudman och ansvarig för kommunala skolor. Friskolor har en annan huvudman, eller ägare, än kommunen. Gäller ditt klagomål eller din synpunkt en friskola så ska du vända dig till dem.

Du behöver inte tala om vem du är, men då kan vi inte berätta vad vi ska göra åt ditt klagomål. Det kan också bli svårare för oss att utreda vad som har hänt om vi inte kan ställa följdfrågor. Vi tar ändå hand om anonyma synpunkter.

Om du inte är nöjd med kommunens beslut kan du vända dig till Skolinspektionen.

Kontakt
Utbildningskontoret

S:t Persgatan 95
602 33 Norrköping