Klagomål och synpunkter

Här kan du läsa om hur du gör för att lämna synpunkter och klagomål på verksamheten inom kommunal förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg/familjedaghem och skola. Du kan även lämna synpunkter och klagomål på fristående förskolor i Norrköpings kommun.

Dina åsikter är värdefulla för att vi ska kunna förbättra verksamheten och är en viktig del i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Så här gör du för att framföra dina synpunkter och klagomål

  • Vänd dig i första hand till den enhet som ditt ärende gäller
  • Vänd dig i andra hand till utbildningskontoret

Lämna klagomål på en fristående förskola eller en fristående pedagogisk omsorg

1. Vänd dig i första hand till den enhet som ditt ärende gäller

Synpunkter och klagomål riktas i första hand till förskollärare, klasslärare, mentor eller motsvarande personal. Du kan också kontakta rektor eller verksamhetschef. Det är oftast rektor som i första hand tar emot och om möjligt åtgärdar eventuella klagomål på verksamheten.

2. Vänd dig i andra hand till utbildningskontoret

Skulle du inte bli nöjd med svar alternativt åtgärder efter att du varit i kontakt med enheten, kan du vända dig till utbildningskontoret. Du kan vara anonym, men för att få svar måste du lämna dina kontaktuppgifter.

Utbildningsnämnden är huvudman och utbildningskontoret har ansvar för att ta emot och utreda klagomål som rör utbildningen i kommunala förskolor och skolor.

Lämna dina synpunkter eller klagomål på norrkoping.se

Bäst är att lämna dina synpunkter i skrifitlig form. Skicka in dina synpunkter eller klagomål genom webbformuläret här på webbsidan.

Anmäla ärenden till Skolinspektionen

Det är även möjligt att anmäla ärenden till Skolinspektionen eller till Barn- och elevombudet (BeO) men först måste den som anmäler ha varit i kontakt med den förskola eller skola som det gäller, alternativt huvudmannen. Annars skickas ärendet tillbaka till kommunen för behandling.

Gäller det synpunkter på fristående förskolor och skolor ska du vända dig till huvudmannen för den verksamheten.

Hantering av synpunkter och klagomål

Alla synpunkter och klagomål registreras och tas om hand av ansvarig verksamhet. Du som lämnar en synpunkt eller ett klagomål och anger ditt namn och kontaktuppgifter får ett svar från den handläggare som tar hand om din synpunkt. Du kan räkna med att få återkoppling inom två veckor.

Synpunkter och klagomål diarieförs och blir allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen. Om någon begär att få se en allmän handling är kommunen skyldig att lämna ut handlingen. Innan handlingen lämnas ut görs en sekretessprövning.

Behandling av personuppgifter

Läs om behandling av personuppgifter på norrkoping.se. Du kan nå kommunens dataskyddsombud på dataskyddsombud@norrkoping.se. Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskydds­myndigheten www.imy.se.

Dataskyddsförordningen GDPR - norrkoping.se

Kontakt
Kontakt Norrköping
Norrköpings kommun

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00