Forskningsprojekt i samarbete med LiU

Händer som skriver

Foto: Thor Balkhed, Linköpings universitet

Språkundervisning i förskolan – stöd för lärande och utveckling

Projektet Språkundervisning i förskolan – stöd för lärande och utveckling är ett forskningsprojekt som handlar om att studera och utveckla språkundervisningen i kommunens förskolor.

Forskningsprojektet pågår under fyra år och bedrivs tillsammans med sex arbetslag vid förskolor i Norrköping. Tillsammans med forskare på LiU kommer pedagogerna titta närmare på den egna verksamheten med fokus på språkundervisning och språkutvecklande aktiviteter, och samtidigt se hur verksamheten kan utvecklas.

Projektet bygger på en långsiktig satsning mellan Norrköpings kommun och Linköpings universitet.

Forskningsprojekt Livsfrågor

Syftet med projektet är att i samarbete med förskollärare öka kunskapen om barns frågor om döden i förskolans vardagliga verksamhet. Deltagande förskola i Norrköping är Kastanjegårdens förskola.

Världen behöver en ny berättelse

Förskolor i Kimstad, Norsholm, Vånga och Skärblacka deltar i ett forskningsprojekt där forskare arbetar praktiknära med medarbetare på förskolorna och undersöka hur de kan arbeta med globala och nationella hållbarhetsmål. Projektet har sin utgångspunkt i förskolornas tema – Världen behöver en ny berättelse.

Kontakt