RÖST

RÖST är ett regionalt nätverk för studiehandledare som arbetar i Östergötland. Nätverket syftar till att:

  • Stärka yrkesgruppen studiehandledare genom erfarenhetsutbyte, fortbildning och kollegialt lärande.
  • Tydliggöra studiehandledarens uppdrag och skapa förförståelse på skolorna för att öka kvaliteten.
  • Öka likvärdigheten kring studiehandledningen mellan kommunerna i Östergötland.
  • Synliggöra yrket för flerspråkiga vuxna som har goda ämneskunskaper.

Nätverket är ett samarbetsprojekt mellan Norrköpings kommun, Linköpings universitet och Länsstyrelsen i Östergötland

Kontakt
Åza Jarlsdotter
Utvecklingsledare nyanländas lärande