RÖST

RÖST är ett regionalt nätverk för studiehandledare som arbetar i Östergötland. Nätverket syftar till att:

  • Stärka yrkesgruppen studiehandledare genom erfarenhetsutbyte, fortbildning och kollegialt lärande.
  • Tydliggöra studiehandledarens uppdrag och skapa förförståelse på skolorna för att öka kvaliteten.
  • Öka likvärdigheten kring studiehandledningen mellan kommunerna i Östergötland.
  • Synliggöra yrket för flerspråkiga vuxna som har goda ämneskunskaper.

Nätverket är ett samarbetsprojekt mellan Norrköpings kommun, Linköpings universitet och Länsstyrelsen i Östergötland.

Nätverksträff 7 och 8 oktober

Välkomna till en halvdag där vi fördjupar oss i frågor kring studiehandledning.
Inbjudan riktar sig till skolledning i grundskola och gymnasiet i hela Östergötland.
Detta blir ett tillfälle där du/ni får tillfälle att lära er mer om studiehandledning.
Vad säger senaste forskningen? Det blir också ett värdefullt tillfälle att nätverka
och byta erfarenheter med skolledning från olika håll i regionen.

Program och information om anmälanPDF (pdf, 3.3 MB)

Kontakt