Samverkan med Linköpings universitet

I februari 2017 undertecknades ett strategiskt avtal mellan Linköpings universitet och Norrköpings kommun. Avtalet innebär att ett långsiktigt, framtida samarbete är fortsatt säkrat.

Norrköpings kommun och Linköpings universitet har en lång tradition av samverkan över verksamhetsgränserna. Redan när Campus Norrköping etablerades för 20 år sedan växte ett samarbete fram som har stärkts under åren. Ett tidigare samverkansavtal, kallat Lyskraft, löpte ut vid årets slut varför ett nytt samverkansavtal skapades.

Det nya strategiska samverkansavtalet sträcker sig över fyra år och kommer att ske inom tre huvudområden; bildning, hållbar tillväxt och välfärd där anställda från både universitetet och kommunen ska arbeta tillsammans. Tidigare avtalet Lyskraft visade positiva resultat från studentmedverkan vilket kommer att fortsätta även under kommande avtalsperiod. Ett lyckat exempel på tidigare samverkan är LuMink akademin där studenter vid LiU träffar grundskoleelever på andra platser än i skolmiljö vilket avdramatiserar skolarbetet. Studenterna verkar som inspiratörer och det kan resultera i att eleverna vill gå vidare till högre studier.

Studentuppdrag inom Lyskraft

Kommunen och Linköpings universitet samarbetar kring olika typer av studentarbeten och praktik. Denna samverkansdel kallas för Lyskraft. Genom Lyskraft ges studenter från universitetet möjlighet att självständigt arbeta med projekt eller uppdrag i Norrköpings kommun. Lyskraft erbjuder följande typer av projekt för studenter. Som student vid LiU finns möjligheter att arbeta med uppdrag utanför studierna. Uppdragen utformas utifrån de olika verksamhetsområdena inom Norrköpings kommun. Projekten sker som visstidsanställning med timlön och kan maximalt vara upp till tre månader på heltid.

Uppsats- och examensarbete

Om du inom din utbildning vill göra ett examensarbete med anknytning till kommunens verksamheter, vänd dig till kommunens kontaktperson för samverkansarbetet.

Starta ditt projekt

Har du en idé om vad ditt Lyskraftsprojekt skulle kunna handla om, eller vill du veta mer om hur projekten fungerar? Eller har du tankar om ett seminarie, arbetsmöte eller liknande? Kontakta Jörgen Jonsson för mer information om hur du kan starta ditt egna projekt.