Särvux

Särvux är kommunens särskilda utbildning för vuxna.

Här kan du studera på nivå som motsvarar träningsskola, grundsärskola eller gymnasiesärskola.

Undervisningen har som mål att ge kunskaper och färdigheter för att du bättre ska klara av vardagsliv och arbetsliv.

Kontakt
Utbildningskontoret

S:t Persgatan 95
602 33 Norrköping