Studiemedel och studiestartsstöd

Studiemedel

Studiemedel består av bidrag och lån. Du kan ansöka om studiemedel från och med det andra kalenderhalvåret det år som du fyller 20 år. Hur mycket studiemedel du får beror på om du studerar på heltid eller deltid och hur många veckor du studerar. Du måste ansöka om att få studiemedel. Det gör du hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).

För att du ska kunna få studiemedel, måste du uppfylla ett antal krav. Exempelvis ska dina studieresultat vara tillräckliga och du kan inte studera på mindre än halvtid. Din ålder påverkar också om du kan få studiemedel och hur mycket.

Alla kurser inom grundläggande och gymnasial nivå på Komvux har poäng. För att studera på heltid krävs att du läser minst 20 poäng/vecka.

  • 100%= 20 poäng/vecka
  • 75%= 15-19 poäng/vecka
  • 50%= 10-14 poäng/vecka

Läs mer om studiemedel

 

Studiestartsstödet försvinner!

 

Pengarna till Studiestartsstöd är nu slut. Ingen i Norrköping kommer att kunna få mera studiestartsstöd. Det gäller dig som vill söka för första gången. Det gäller även dig som redan har studiestartsstöd men som vill söka fler veckor.

Har du redan studiestartsstöd kommer du fortsätta få det under den tid som du redan har ansökt och fått godkänd av CSN, längst till och med 2019-12-31

Har du frågor kring vanligt studiemedel från CSN är du välkommen att kontakta Vägledningscentrum.

Telefon: 011-155440

Telefonen är öppen måndag, tisdag, torsdag och fredag mellan kl. 8:00-11:30

E-post: vagledningscentrum@norrkoping.se

Vår drop-in på Hospitalsgatan 20 har öppet måndag till torsdag 12:30-15:45 samt fredagar 12:30-15:00.


Läs mer om studiestartsstöd hos CSN


Ansöka om studiestartsstöd

Du kan inte söka Studiestartsstödet på egen hand utan måste ansöka med hjälp av studie- och yrkesvägledare på Vägledningscentrum. Vill du veta mer om studiestartsstödet och studier inom vuxenutbildningen är du välkommen in till Vägledningscentrum.


Besök eller kontakta Vägledningscentrum