Studiemedel och studiestartsstöd

Studiemedel

Studiemedel består av bidrag och lån. Du kan ansöka om studiemedel från och med det andra kalenderhalvåret det år som du fyller 20 år. Hur mycket studiemedel du får beror på om du studerar på heltid eller deltid och hur många veckor du studerar. Du måste ansöka om att få studiemedel. Det gör du hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).

För att du ska kunna få studiemedel, måste du uppfylla ett antal krav. Exempelvis ska dina studieresultat vara tillräckliga och du kan inte studera på mindre än halvtid. Din ålder påverkar också om du kan få studiemedel och hur mycket.

Alla kurser inom grundläggande och gymnasial nivå på Komvux har poäng. För att studera på heltid krävs att du läser minst 20 poäng/vecka.

  • 100%= 20 poäng/vecka
  • 75%= 15-19 poäng/vecka
  • 50%= 10-14 poäng/vecka

Har du frågor kring vanligt studiemedel från CSN är du välkommen att kontakta Vägledningscentrum.

Telefon: 011-155440

Telefonen är öppen måndag, tisdag, torsdag och fredag mellan kl. 8:00-11:30

E-post: vagledningscentrum@norrkoping.se

Vår drop-in på Hospitalsgatan 20 har öppet måndag till torsdag 12:30-15:45 samt fredagar 12:30-15:00.

Läs mer om studiemedel


Studiestartsstöd

Studiestartsstöd är ett bidrag som vissa arbetslösa kan få under en kortare tid för att läsa in en gymnasieutbildning och öka chanserna till jobb. Under de senaste tolv månaderna ska du ha varit arbetslös under sammanlagt minst sex månader.

Studiestartsstödet betalas vanligtvis ut för fyra veckor i taget. Hur mycket pengar du får beror på din studietakt, hur många veckor du studerar och vilken inkomst du har.

För heltidsstudier kan man beviljas upp till 8 984 kronor för en fyra veckors period. Den sökande måste vara mellan 26-55 år. Om du studerar på heltid kan du som längst få studiestartsstöd i 50 veckor. Studerar du på deltid räknar CSN om veckorna utifrån det.

Läs mer om studiestartsstöd hos CSN

Ansöka om studiestartsstöd

Du kan inte söka Studiestartsstödet på egen hand utan måste ansöka med hjälp av studie- och yrkesvägledare på Vägledningscentrum. Vill du veta mer om studiestartsstödet och studier inom vuxenutbildningen är du välkommen in till Vägledningscentrum.


Besök eller kontakta Vägledningscentrum