Svenska för invandrare, SFI

Svenska för invandrare, SFI, är en vuxenutbildning för dig som är ny i Sverige och vill lära dig svenska. SFI i Norrköping anordnas på två olika skolor; S:t Olofsskolan och Vrinnevipark. Beroende på nivå och antalet lediga platser läser du på någon av dessa skolor.

Kontakt
Komvux St: Olofsskolan
Besöksadress: Värdshusgatan 6, Norrköping
Telefon: 011-15 33 78

Komvux Vrinnevipark
Besöksadress: Sprängstensgatan 1A, Norrköping
Telefon: 011-15 39 19

E-post: komvux.sfi@norrkoping.se

Läs mer om SfiPDF (pdf, 97.2 kB)

Ansök här till SFI

Läs mer om SFI på Komvux Norrköpings webbplats

Kontakt
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Vuxenutbildningen
601 81 Norrköping