Yrkesutbildningar från yrkeshögskolan (YH)

Här hittar du information om de yrkesutbildningar Yrkeshögskolan (YH) erbjuder i Norrköpings kommun. Utbildningar inom yrkeshögskolan drivs i nära samarbete med arbetsgivare och utbildningen matchar arbetslivets behov av kompetens. Alla utbildningar inom yrkeshögskolan berättigar till studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Det gäller även under LIA-perioderna (Lärande i arbete) ute på en arbetsplats. Till yrkeshögskoleutbildningarna är det nationell antagning.

Läs mer om Yrkeshögskolan här


Utbildningar


Yrkeshögskolor