Hantering av skollunch med anledning av coronaviruset

Du som går på en kommunal gymnasieskola, gymnasiesärskola, grundskola eller grundsärskola i Norrköpings kommun och har undervisning på distans med anledning av sjukfrånvaro på grund av coronaviruset, har möjlighet att hämta lunchlåda.

Du måste anmäla ditt behov av lunch om du har fjärr- eller distansundervisning. Du behöver göra en ny anmälan inför varje vecka. Lunchlåda hämtas vid skolan.

Anmälan om skollunch för elever i grundskola och grundsärskola

Kontakt
Utbildningskontoret

S:t Persgatan 95
602 33 Norrköping