Hemtjänsten ska underlätta boendet och det dagliga livet när ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning gör det svårt för dig att klara dig själv. Hemtjänsten hjälper dig efter behov. Målet är att du ska kunna klara så mycket som möjligt själv, men behöver du stöttning med vissa delar för att klara av din vardag ska du få det.

Hemtjänstinsatser

Personlig vård

Hemtjänstpersonalen kan hjälpa dig med att äta och dricka, klä dig, sköta din personliga hygien, förflyttning i och ur sängen med mera. Det är dina behov som styr.

Städning och tvätt

Du kan få hjälp av hemtjänstpersonalen med de delar av städning och tvätt som du själv inte klarar. Vanligtvis kommer de hem till dig en gång varannan vecka.

Trygghetslarm

Med ett trygghetslarm kan du ska känna dig trygg om något händer, exempelvis om du skulle råka falla.

Trygghetslarmet består av en larmtelefon som installeras i ditt hem, samt en larmklocka. Du bär larmklockan kring halsen eller handleden och larmar genom att trycka på den.

Hur fungerar trygghetslarm?

När du trycker på larmknappen ringer larmtelefonen upp larmmottagaren. Där finns personal dygnet runt som tar emot ditt larm och kan hjälpa dig. Larmmottagaren kontaktar larmteamet som vid behov kommer hem till dig.

För att kunna hjälpa dig på bästa sätt har de uppgifter och telefonnummer till bland annat din distriktssköterska, omvårdnadspersonal och dina närmaste anhöriga.

Vad kostar trygghetslarm?

Kostnaden för att få ett trygghetslarm kan variera beroende på betalningsförmåga och om du har andra hemtjänstinsatser.

Här kan du läsa om vad trygghetslarm och andra insatser inom vård och omsorg kostar.


Vad gör jag när jag inte längre behöver trygghetslarm?

När trygghetslarmet inte längre behövs, ansvarar du eller närstående för att larmtelefonen återlämnas.

I samband med det återlämnas även nycklar till er. Återlämnandet görs till Larmteamet på Hantverkaregatan 51 på bottenvåningen. Ring gärna innan du kommer, telefonnummer 011-15 51 84.

I de fall då en person med trygghetslarm avlider behöver inte en anhörig kontakta Larmteamet. Den informationen hanteras inom vård- och omsorgskontorets verksamheter.

Digital tillsyn

Digital tillsyn är en ny typ av insats där behöriga operatörer hos Vård- och omsorgskontoret utför tillsynen via en kamera vid bestämda tillfällen istället för fysiska besök i en vård- och omsorgstagarens hem. Insatsen ger vård och omsorgstagaren möjlighet till en trygg och ostörd nattsömn utan att riskera att bli väckt.

Hur fungerar digital tillsyn?

Ditt behov av tillsyn på natten ses över och vid vilka tidpunkter det ska ske. En kamera installeras som visar platsen där du sover. Det är endast vid de bestämda tiderna som tillsynen görs, övriga tider på dygnet är kameran låst och ingen kan titta i den.

Det är bara behöriga operatörer som kan låsa upp kameran och utföra tillsynen och videosekvensen sparas inte.

Hur gör jag om jag vill ha insatsen digital tillsyn?

För att ansöka om digital tillsyn ska du kontakta din biståndshandläggare som kommer se över ditt tillsynsbehov.

Vilken teknik behövs i ditt hem?

Med kameran följer en router med ett simkort. Det behövs därför inte wifi eller bredband i hemmet, tekniken fungerar ändå.

Avsluta insatsen digital tillsyn

Insatsen digital tillsyn är alltid frivillig. Kontakta din biståndshandläggare om du vill återkalla ditt samtycke till tillsynen. Tänk på att kameran och routern är ett lån från Norrköpings kommun och ska återlämnas när och om den digitala tillsynen avslutas.

Informationsbroschyr Pdf, 569.8 kB. (Pdf, 569.8 kB)

Mat och inköp

Mat

Om du har svårt att laga mat själv kan du få matlådor hemlevererade till dig. Det kallas matdistribution. Det finns flera rätter att välja mellan. Du betalar för varje portion och för leveransen. 

Hemtjänstpersonalen kan hjälpa dig att beställa och värma maten. Hemtjänstpersonalen kan även hjälpa dig att ordna frukost och att förbereda enklare måltider på kvällen. 

Vill du ha sällskap kan du äta lunch på någon av kommunens träffpunkter.

Inköp och ärenden

Om du tycker att det är jobbigt att gå och handla och bära hem tunga kassar från affären kan du ansöka om inköp. Tjänsten gäller mat och annat som du hittar i en vanlig mataffär. Du behöver skriva en inköpslista, själv eller med hjälp av hemtjänstpersonalen.

Du kan även få hjälp med att uträtta ärenden. Personalen kan till exempel hämta ut mediciner på apoteket, posta brev eller låna och lämna tillbaka biblioteksböcker.

Telefonservice

Telefonservice innebär att hemtjänstpersonal ringer hem till dig på bestämda tider för att höra att allt är bra. Du bestämmer tillsammans med hemtjänsten när och hur ofta de ska kontakta dig. Om du inte svarar kommer hemtjänsten hem till dig för att se till att inget hänt. På så sätt vet du att någon märker om det händer dig något.

Ledsagning

Du kan få ledsagning för att komma iväg på olika fritidsaktiviteter eller uträtta ärenden.

Ledsagning vid vårdbesök

I de allra flesta fall ansvarar Region Östergötland för att ta hand om dig under ditt vårdbesök.

Ledsagning kan ingå i ett hemtjänstbeslut. Under tiden utredning pågår kan du som bor i eget boende kontakta Frivilligcentralen:

Telefonnummer: 011-15 18 15
Telefontid: måndag, tisdag och torsdag klockan 09.00–12.00.

Du kan även ta kontakt med privata företag som utför tjänster med RUT-avdrag.

Ledsagning vid läkarbesök på Universitetssjukhuset i Linköping

På Universitetssjukhuset i Linköping har de egna ledsagare. Du som kommer med färdtjänst eller sjukresa till sjukhuset kan förbeställa en kostnadsfri tjänst där en ledsagare följer dig till rätt vårdenhet. Tjänsten finns dagtid på vardagar och ska helst beställas en dag i förväg.

Telefonnummer: 010-103 66 80
Telefontid: vardagar 8.00-14.00.