Hur avgiften räknas fram

Avgiften beror på vilka insatser du har, hur omfattande insatserna är och ditt avgiftsutrymme.

Avgiftsutrymme

Först räknar vi ut vilket avgiftsutrymme (betalningsförmåga) som finns i din ekonomi för att betala avgift.

Summan av inkomster - förbehållsbelopp = avgiftsutrymme

Din avgift

Vi tittar på vilka insatser du har från oss och räknar sedan ut din avgift.

Avgiften är indelad i fem nivåer. Avgiften för varje insatstnivå är en viss procent av ditt avgiftsutrymme.

Avgift enligt insatsnivå

 

nivå 1

nivå 2

nivå 3

nivå 4

nivå 5

Timmar per månad 

0-4,9 

5-9,9 

10-14,9 

15-24,9 

25- 

Procent av avgiftsutrymmet 

60% 

70% 

80% 

85% 

95%

Andra avgifter

Inom eget boende, ofta i kombination med hemtjänst, förekommer några insatser som har egna hemtjänstavgifter:

Hemtjänstinsats

Månadskostnad 2020

Korttidsboende

Max 70,85 kr per dygn + 124 kr per dygn för mat

Trygghetslarm

Max 300 kr per hushåll

Dagverksamhet

Endast matavgift

Portionsavgift,

matdistribution

Max 57 kr per portion

Leveransavgift, matdistribution*

20 kr per leverans och hushåll

* 0 kronor i avgift om andra hemtjänstinsatser debiteras.

Maxavgiften för 2020 är 2 125,35 kronor per månad. Alla avgifter utom mat/portionsavgifter ingår i maxtaxan.

Ändrade förhållanden påverkar din avgift

Om du får ändrad inkomst eller ändrade utgifter ska du anmäla det till debiteringen eller till din biståndshandläggare.

Särskilda regler gäller om du blir sjuk eller vill ha uppehåll. Läs mer i broschyren.

Vad kostar det? 2020PDF (pdf, 369 kB)
Informationsbroschyr om avgifter för äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning och hemsjukvård.

Kontakt
Vård- och omsorgskontoret
Debiteringshandläggare

Lindövägen 5A
601 81 Norrköping

Telefontider:
Telefontid: Vardagar klockan 08.00–09.30 och 13.00–14.30

Debiteringshandläggare
Debeteringshandläggare
Debeteringshandläggare