Korttidsboende

Tillfälligt besöksförbud - Information till anhöriga

Med anledning av det nya coronaviruset får du inte besöka någon på ett korttidsboende nu. Det har regeringen beslutat för att skydda din närstående eller vän från att bli smittad av den dödliga sjukdomen Covid-19.

Undantag i besöksförbudet

Det finns ett undantag i besöksförbudet som är möjligt om enhetschefen för korttidsboendet bedömer att risken för spridning av coronaviruset är liten, och det är om din närstående eller vän är i livets slutskede.

Lokala riktlinjer krävs innan personer med antikroppar kan besöka äldreboenden (2020-07-15)

Rekommendationer utanför korttidsboendet

Folkhälsomyndigheten rekommenderar personer över 70 år att begränsa sina fysiskt nära kontakter med andra och helt undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel.

Är man över 70 bör man enligt Folkhälsomyndigheten också undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas.

Ta ditt ansvar och förhindra smittspridning

Folkhälsomyndigheten säger att var och en i Sverige har ett ansvar för att förhindra smittspridning. Det gäller även dig trots att du gärna vill träffa närstående eller vän som bor på ett korttidsboende.

Möjlighet till kontakt på avstånd

För att du och din närstående eller vän ändå ska kunna ha kontakt med varandra kan ni ha många och långa telefonsamtal. Våra medarbetare hjälper gärna till med telefonsamtal, i mån av tid.

Följ förbud och rekommendationer, tack!

Om någon bryter mot besöksförbudet eller Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan det ha mycket allvarliga eller till och med dödliga konsekvenser för alla på korttidsboendet - både boende, medarbetare och dessutom deras nära och kära.

Vi hoppas att du har förståelse för situationen och väljer att inte utsätta någon för smittorisk.

De olika boenden som Norrköpings kommun erbjuder till dig som behöver omvårdnad kallas för särskilt boende. Du som bor i ett särskilt boende ska kunna leva så normalt som möjligt även om hälsan eller minnet blivit svagare.

Korttidsboende är ett särskilt boende som du bor på i kortare perioder när du behöver tillfällig vård och omsorg utanför hemmet.

Vissa är regelbundet på korttidsboende för att få omvårdnad och miljöombyte och för att närstående som vårdar i hemmet ska få avlastning. Detta kallas återkommande korttid.

Andra bor på korttidsboende i väntan på en större bostadsanpassning.

Du och anhöriga till dig har möjlighet att få stöd av en kurator när du bor på korttidsboende.

Korttidsboende Gamla Övägen 27

Gamla Övägen 27 är ett korttidsboende som ligger nära Vrinnevisjukhuset.

Antal platser: 64 platser, fördelat på 4 avdelningar.

Telefon:

Enhetschef 011-15 67 97

Enhetschef 011-15 67 98

Samordnare 011-15 18 88

Sjuksköterska plan 1 ABCD 011-15 75 12

Sjuksköterska plan 2 ABCD 011-15 75 16

 

Avdelning 1 AB 011-15 67 92

Avdelning 1 CD 011-15 67 93

Avdelning 2 AB 011-15 67 94

Avdelning 2 CD 011-15 67 95

 

Adress: Gamla Övägen 27, 603 79 Norrköping

E-postadress: sabo.gamlaovagen27@norrkoping.se

Övriga kontakter:

Ta kontakt med kurator

Kontakt
Vård- och omsorgskontoret
Biståndshandläggare

Telefontider:
Helgfria vardagar 8.00–12.00

Kurator
Anhörigstöd

Länkar