Kommunala Pensionärsrådet

Norrköpings kommuns pensionärsråd (KPR) är en möjlighet för de äldre att påverka kommunens äldreomsorg. Det är också ett sätt för kommunen att få råd i frågor som rör de äldre i samhället.

Rådet fungerar som ett forum för informationsbyte mellan kommunen, pensionärsföreningar och pensionärer.

Vård- och omsorgsnämnden har möjlighet att presentera planerade förändringar för KPR innan den tar beslut i viktiga frågor.

Rådet består av minst 14 ordinarie ledamöter och minst 12 ersättare, varav fem ledamöter och tre ersättare representerar kommunen. Rådet sammanträder minst sex gånger per år, varav två är seminarier för både ledamöter och ersättare.

Riktlinjer för pensionärsrådet i Norrköpings kommunPDF (pdf, 99.3 kB)

Mötesanteckningar

20 november 2019PDF (pdf, 1.6 MB)

19 september 2019PDF (pdf, 1.3 MB)

5 juni 2019PDF (pdf, 1.1 MB)

2 april 2019PDF (pdf, 1.2 MB)

6 december 2018PDF (pdf, 938.3 kB)

25 september 2018PDF (pdf, 1.1 MB)

24 maj 2018PDF (pdf, 52.1 kB)

20 mars 2018PDF (pdf, 1.6 MB)

30 november 2017PDF (pdf, 1.3 MB)

Kontakt
Ordförande
Kommunala pensionärsrådet