Anmäl om barn som far illa

Misstänker du att ett barn far illa bör du anmäla det till socialkontoret. Det kan du göra via kontaktcenter på telefon: 011-15 00 00 eller via e-tjänsten.

Du har som privatperson rätt att vara anonym när du anmäler. Tänk då på att inte uppge några uppgifter som kan leda informationen till dig såsom namn, adress, telefonnummer eller mejladress.

Om du är tveksam till att göra en anmälan kan du alltid ringa och rådgöra med socialkontoret, utan att namnge familjen.

Om ett barn är i akut fara ska du omedelbart kontakta polis (112), socialkontor eller socialjour (utanför kontorstid). Polisen måste alltid ta kontakt med socialtjänsten när det rör barn som kan fara illa.


För dig som arbetar med barn

Du är skyldig att anmäla om du misstänker att ett barn far illa om du arbetar med barn eller kommer i kontakt med barn i ditt yrke. Det räcker med att du misstänker att barnet far illa för att du ska anmäla.

Du får inte vara anonym om du anmäler i din yrkesroll. Du kan alltid ringa och rådgöra med socialkontoret innan du anmäler.

Gör din amälan via e-tjänsten på Mina sidor

Eller skicka in ifylld blankett till: socialkontoret@norrkoping.se
Blanketten hittar du på länken till e-tjänsten ovan.

En skriftlig anmälan kan också skickas per post till: Norrköpings kommun, Socialkontoret, 601 81 Norrköping.

Vägledning: Att anmäla oro för barnPDF (pdf, 372.2 kB)

Kontakt