Barnahus Norrköping

Barnahus är en trygg, barnvänlig miljö där barn som misstänks vara utsatta för övergrepp får vara i centrum för utredningsprocessen.

På Barnahus samlar vi myndigheter och andra aktörer så de barn som utsatts för brott slipper åka runt på olika platser för att hantera sin situation. Barnet ska på så sätt slippa slussas runt mellan olika myndigheter och ska inte i onödan behöva upprepa sin berättelse för flera personer. Det viktigaste är att barnet får en så god vård och omhändertagande som möjligt.

Barnahus Norrköping är en samverkan mellan kommunerna i östra Östergötland, Region Östergötland, Polisen och Åklagarmyndigheten.

Kontakt
Kontaktcenter
Barnahus

Besöksadress
Odalgatan 19
602 29 Norrköping

Postadress
Socialkontoret
Enhetens eller handläggarens namn
601 81 Norrköping

Övrig info:
Fax 011-15 53 00