Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Du behövs

De allra flesta barn har föräldrar som finns till hands med tid, kärlek och omsorg. Men för en del barn ser verkligheten annorlunda ut. Vi söker trygga och stabila vuxna som vill hjälpa dessa barn. Du kan bli kontaktperson, kontaktfamilj, familjehem eller jourhem.