Du behövs

De allra flesta barn har föräldrar som finns till hands med tid, kärlek och omsorg. Men för en del barn ser verkligheten annorlunda ut. Vi söker trygga och stabila vuxna som vill hjälpa dessa barn. Du kan bli kontaktperson, kontaktfamilj, familjehem eller jourhem.