Du som vill bli familjehem

Vad är ett familjehem?

Det finns barn och ungdomar som inte kan bo kvar i sitt hem. Det kan till exempel bero på föräldrars sjukdom, missbruk eller andra personliga problem. Barnet kan då behöva flytta till en ny familj, ett familjehem.

Att vara familjehem är att ta emot en ny familjemedlem i sitt hem och att ge all den praktiska och känslomässiga omsorg ett barn behöver. Det är en viktig och engagerande uppgift för hela familjen. Självklart är det de vuxna som tar huvudansvaret, men de egna barnen blir också delaktiga. Det är därför viktigt att alla i familjen är överens inför ett uppdrag som familjehem.

Vem kan bli familjehem?

Barn och ungdomar har olika behov och intressen och därför behövs olika typer av familjer. Det spelar ingen roll om man bor på landet eller i stan, om man är ensamstående eller är en stor familj.

Det som är viktigt är att man har en stabil livssituation, tid och engagemang för att ta emot en ny familjemedlem. Familjehemsföräldrarna ska inte enbart bidra till ett barns utveckling utan också ha en vilja att samarbeta med barnets nätverk och med socialkontorets handläggare.

Hur blir man familjehem?

Innan du kan få ett uppdrag som familjehem utreder familjehemsenheten dig och din familjs lämplighet. Utredningen syftar till att familjehemsenheten ska lära känna dig och tillsammans med dig komma fram till vilket barn som just din familj bäst kan hjälpa. Utredningen består av intervjuer, hembesök, referenstagning och registerkontroller.

Vad erbjuds familjehemmen?

Till er som valt uppdraget som familjehem erbjuder vi bland annat utbildning, stöd och handledning, extra stöd från en familjehemskonsulent och ersättning. Läs mer nedan:

Vill du veta mer?

Kontakta oss
Du är välkommen att kontakta familjehemsenheten så berättar vi mer!
Telefon: 011-15 61 71
E-post: familjehemsenheten@norrkoping.se

Informationsmöte
Om du vill veta mer om uppdraget som familjehem är du välkommen till en informationskväll på familjehemsenheten. Läs mer och anmäl dig via länken: Informationsmöte.

Läs mer i vår broschyr om att vara familjehem, kontaktfamilj och kontaktpersonPDF (pdf, 5.7 MB)

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats mininsats.se

Kontakt

Relaterat