Bli familjehem

Som familjehem får du en ny familjemedlem som ska få all den praktiska och känslomässiga omsorg som ett barn behöver.

Familjehem

Barn behöver bo i ett annat hem av olika anledningar. Det kan bland annat vara på grund av föräldrars sjukdom, missbruk eller andra personliga problem. Det kan också vara barnets eget beteende eller behov som gör att barnet behöver ett familjehem.

Som familjehem är din uppgift bland annat att ge barnet daglig omsorg, en trygg tillvaro och en bra uppväxt. Det är en viktig och engagerande uppgift för hela familjen. Självklart är det de vuxna som tar huvudansvaret, men de egna barnen blir också delaktiga. Det är därför viktigt att alla i familjen är överens inför ett uppdrag som familjehem.

Vem kan bli familjehem?

Vi söker trygga och stabila vuxna som har empati, engagemang och utrymme att ta emot ett barn. För övrigt finns det ingen given mall - familjehem är lika olika som alla andra familjer! Ung eller gammal, sambos, gifta eller ensamstående, med eller utan egna barn spelar ingen roll. Ett familjehem kan vara en person eller en familj med ett extra rum i hemmet och i sitt hjärta.

En viktig del i uppdraget är också att samarbeta med socialtjänsten och barnets föräldrar.

Vi söker också dig som är intresserad av att vara tjänstledig från ditt vanliga jobb för att vara ¨familjehemhem på heltid, så kallat kontrakterat familjehem.

Läs mer om att bli kontrakterat familjehem

Hur blir jag familjehem?

Delta på ett informationsmöte

Gå vidare med intresseanmälan och utredning

När du blivit godkänd diskuterar vi tillsammans vilket slags uppdrag som passar just dig.

Utbildning

När du ska bli familjehem får du en grundutbildning av familjehemsenheten. Ni träffas vid åtta tillfällen med temat "Ett hem att växa i".

Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem

Stöd och handledning

Som familjehem har du främst kontakt med den socialsekreterare som ansvarar för barnet, men varje du har också en särskild familjehemssekreterare att vända sig till.

I uppdraget som familjehem finns möjlighet att få stöd utanför kontorstid, och om det behövs kan även extern handledning sättas in under en period.

Ersättning och arvode

Som familjehem har du rätt till ersättning. En del av ersättningen är för de faktiska kostnaderna du har för uppdraget, och den andra delen är ett fast arvode. Vi följer Sveriges kommuners och regioners rekommendationer för ersättningar.

Mer information om SKRs rekommendationer

Kontakt
Kontaktcenter
Familjehemsenheten
Socialkontoret

Besöksadress
Vikboplan 13
Norrköping

Postadress
Socialkontoret
Enhetens eller handläggarens namn
601 81 Norrköping