Familjehem utanför Norrköping

En del barn behöver komma bort från Norrköping. Vi söker trygga och stabila vuxna i hela landet som har empati, engagemang och utrymme att ta emot barn. För övrigt finns det ingen given mall - familjehem är lika olika som alla andra familjer!

Som familjehem får du en ny familjemedlem som ska få all den praktiska och känslomässiga omsorg som ett barn behöver.

Barn behöver bo i ett annat hem av olika anledningar. Det kan bland annat vara på grund av föräldrars sjukdom, missbruk eller andra personliga problem. Det kan också vara barnets eget beteende eller behov som gör att barnet behöver ett familjehem.

Som familjehem är din uppgift bland annat att ge barnet daglig omsorg, en trygg tillvaro och en bra uppväxt. Det är viktigt att du lyssnar på barnets
synpunkter och önskemål. En viktig del i uppdraget är att samarbeta med socialtjänsten och barnets föräldrar.

Anmäl ditt intresse här:


Kontakt
Kontakt Norrköping
Familjehemsenheten
Socialkontoret

Besöksadress
Vikboplan 11
Norrköping

Postadress
Socialkontoret
Familjehemsenheten
601 81 Norrköping