Du behövs som jourhem

Jourhem är en person eller familj som tar emot barn i sitt hem när socialtjänsten behöver utreda barnets situation.

Som jourhem tar du med kort varsel emot barn som behöver omedelbart skydd eller stöd för en kortare tid. När barnet bor hos dig har du ansvar för den dagliga omsorgen.

Ett enskilt barn kan behöva bo med dig under några dagar upp till sex månader. Barnet ska ha eget rum i hemmet.

Du kan vara jourhem och återkommande ta emot barn under flera år, eftersom det alltid finns barn som behöver komma till ett jourhem. När ett barn flyttar hem eller vidare till ett familjehem, så finns det oftast ett annat barn som behöver bo med dig.

Vem kan bli jourhem?

För att vara ett jourhem behöver du vara flexibel, lösningsfokuserad, kunna hantera akuta situationer och möta barnet som fått lämna sin vanliga vardag. Du får också samarbeta mycket med socialtjänsten och barnets föräldrar.

Vi söker framförallt dig som är intresserad av att vara tjänstledig från ditt vanliga jobb för att vara jourhem på heltid, så kallat kontrakterat jourhem.

Läs mer om att bli kontrakterat jourhem

Hur blir jag jourhem?

Delta på ett informationsmöte

Gå vidare med intresseanmälan och utredning

När du blivit godkänd diskuterar vi tillsammans vilket slags uppdrag som passar just dig.

Ersättning och arvode

Som jourhem har du rätt till ersättning. En del av ersättningen är för de faktiska kostnaderna du har för uppdraget, och den andra delen är ett fast arvode. Vi följer Sveriges kommuners och regioners rekommendationer för ersättningar.

Mer information om SKRs rekommendationer

Kontakt
Kontaktcenter
Familjehemsenheten
Socialkontoret

Besöksadress
Vikboplan 13
Norrköping

Postadress
Socialkontoret
Enhetens eller handläggarens namn
601 81 Norrköping