Bli kontaktfamilj

Som kontaktfamilj tar du emot ett eller flera barn i ditt hem några dagar i månaden, oftast varannan eller var tredje helg med övernattning. Barnet kan behöva personligt stöd, komma till en ny miljö och återkommande få träffa fler trygga vuxna.

Som kontaktfamilj fyller du en viktig roll i barnets liv. Genom att barnet får
vara med i familjens gemenskap blir det möjligt att bygga trygga relationer,
följa rutiner och vara med på nya aktiviteter. Barnen som behöver en
kontaktfamilj är oftast cirka 4-16 år.

Vem kan bli kontaktfamilj?

Kontaktfamiljer kan se olika ut. Ung eller gammal, sambos, gifta eller ensamstående, med eller utan egna barn. Alla barn har olika behov, och därför behövs olika kontaktfamiljer. Huvudsaken är att du är trygg och stabil, och att
du har engagemang och tid för ett eller flera extra barn.

Vi söker även dig som vill bli kontrakterad kontaktfamilj, det vill säga att du på halvtid tar hand om ett eller fler barn.

Hur blir jag kontaktfamilj?

Delta på ett informationsmöte

Gå vidare med intresseanmälan och utredning

När du blivit godkänd diskuterar vi tillsammans vilket slags uppdrag som passar just dig.

Ersättning och arvode

Som kontaktfamilj har du rätt till ersättning. En del av ersättningen är för de faktiska kostnaderna du har för uppdraget, och den andra delen är ett fast arvode. Vi följer Sveriges kommuners och regioners rekommendationer för ersättningar.

Mer information om SKRs rekommendationer

Kontakt
Kontakt Norrköping
Familjehemsenheten
Socialkontoret

Besöksadress
Vikboplan 11
Norrköping

Postadress
Socialkontoret
Familjehemsenheten
601 81 Norrköping