Bli kontaktperson

En kontaktperson kan ha en stor betydelse för en ung person som behöver stöd i vardagen. Det kan till exempel handla om att uppmuntra ungdomen att aktivera sig på sin fritid, eller hjälpa till med skolarbete.

Vanligtvis träffas ni två till fyra gånger i månaden, och det kan vara under några månader upp till flera år. Ungdomarna som behöver en kontaktperson är cirka 10-20 år.

Som kontaktperson ska du kunna ge ett personligt stöd och vara en vuxen förebild. Det kan till exempel vara genom att ta dig tid att lyssna, göra olika aktiviteter tillsammans eller att stötta i skolarbetet.

För att ungdomen ska få det stöd hen behöver är det viktigt att en förtroendefull relation byggs upp och att man har roligt tillsammans.

Vem kan bli kontaktperson?

Alla barn och ungdomar är olika och har olika behov, därför behövs olika typer av kontaktpersoner. Du ska vara en trygg och stabil person med tid och intresse för att stötta andra. Du ska vara engagerad, ha en personlig mognad och ett gott omdöme.

Vi söker även dig som vill bli kontrakterad kontaktperson, det vill säga att på halvtid eller mer träffar olika barn och ungdomar.

Hur blir jag kontaktperson?

Delta på ett informationsmöte

Gå vidare med intresseanmälan och utredning

När du blivit godkänd diskuterar vi tillsammans vilket slags uppdrag som passar just dig.

Ersättning och arvode

Som kontaktperson har du rätt till ersättning. En del av ersättningen är för de faktiska kostnaderna du har för uppdraget, och den andra delen är ett fast arvode. Vi följer Sveriges kommuners och regioners rekommendationer för ersättningar.

Mer information om SKRs rekommendationer

Kontakt
Kontakt Norrköping
Familjehemsenheten
Socialkontoret

Besöksadress
Vikboplan 11
Norrköping

Postadress
Socialkontoret
Familjehemsenheten
601 81 Norrköping