Kontrakterat familjehem med heltidsuppdrag

Uppdraget som kontrakterat familjehem passar dig som vill vara hemma på heltid för att ta hand om och stötta en ungdom. Det är positivt om du tidigare har haft ett uppdrag som familjehem eller har yrkesmässig erfarenhet av barn.

Ett kontrakterat familjehem är en familj som öppnar sitt hem för en ungdom i ett visst åldersspann, till exempel 13-18 år. Placeringstiden kan variera men målet är att ungdomen med familjehemmets stöd och andra behandlande insatser kan utvecklas positivt och vartefter flytta till alternativt boende.

Då uppdraget kan vara mer krävande än vad som är normalfallet inom familjehemsvården är det en förutsättning att en familjehemsförälder är hemma på heltid. Det kontrakterade familjehemmet ingår i ett team kring barnet, vilket innebär ett tätt och nära samarbete med professionella aktörer.

Familjehemmet får ett utökat stöd av kommunens personal, som också står för behandlande insatser utifrån en uppgjord planering. Familjehemmet kommer även att erbjudas utbildning i uppdraget.

Vi söker dig som

 • tillsammans med din familj kan öppna ditt hem för en ungdom
 • kan erbjuda en varm, trygg och stabil familjesituation
 • har tidigare erfarenhet av att ta hand om barn, gärna yrkesmässigt
 • är flexibel, lösningsfokuserad och har god samarbetsförmåga
 • har tillgång till körkort och bil
 • kan erbjuda barnet ett eget rum
 • bor i eller strax utanför Norrköping.

I uppdraget erbjuds du

 • utbildning
 • regelbunden handledning
 • stöd av socialsekreterare och familjehemsenhetens personal, även kvällar och helger
 • arvode motsvarande en heltidslön och omkostnadsersättning som täcker alla utgifter.
Kontakt
Kontakt Norrköping
Familjehemsenheten
Socialkontoret

Besöksadress
Vikboplan 11
Norrköping

Postadress
Socialkontoret
Familjehemsenheten
601 81 Norrköping