Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Om familjehemsenheten

Familjehemsenheten är en del av socialkontoret i Norrköpings kommun. Vi arbetar bland annat med att rekrytera, utreda och utbilda familjehem, jourhem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. I vårt uppdrag ingår även att stötta och handleda, samt att följa upp så allt går bra.

Anmälningar och utredningar

Socialkontorets mottagning tar emot alla ansökningar och anmälningar gällande barn och unga. Sedan är det barn- och ungdomshandläggare som utreder barnens behov.

Om utredningen visar att barnet behöver en kontaktperson, kontaktfamilj eller behöver komma till ett familjehem eller jourhem går det vidare till oss på familjehemsenheten.

Det vi gör då är att försöka matcha barnet till rätt person som kan hjälpa.

Familjehemsenhetens målsättning

Vårt mål är att rekrytera så många olika familjer och personer som möjligt, och att de ska vara redo att hjälpa ett barn när vi gör en matchning.

Ibland kan familjer och personer få vänta länge på att få hjälpa ett barn och det kan ibland verka konstigt eftersom behovet är så stort, men vi är noga med att alltid se till att barnets behov stämmer överens med de enskilda stödpersonernas resurser.