Förskola och skola har inte skyldighet enligt lag att göra SIP men har ofta en mycket viktig roll för samordning av insatser för barn och unga. Det finns heller inget som hindrar att förskola och skola är delaktiga om vårdnadshavare samtycker till det.

I Norrköping har Barnsamverket beslutat att förskolan och skolans elevhälsa ska vara en del av SIP-arbetet, på så sätt att man kan påtala behov av samordning och vara delaktiga i planeringen. Det är dock socialtjänsten och/eller regionen som, bedömer behovet av SIP och som ansvarar för kallelse, upprättande, dokumentation och uppföljning.

Det finns inget hinder att initiera samverkan om man tror att det finns behov av insatser hos någon annan aktör och det finns samtycke. När det gäller barn det också vara aktuellt att göra en anmälan om oro till socialtjänsten.