Kriminalitet och risk-/missbruk

Här kan du läsa om våra gemensamma verktyg och arbetssätt kring barn och unga i kriminalitet eller risk-/missbruk.

Tidigare var arbetssätten samlade i en arbetsbok, denna är nu borttagen och ersatt av innehållet här nedan.

Förebyggande arbete

Här kan du läsa mer kommunens arbete när det gäller brottsförebyggande arbete och trygghetsskapande åtgärder men också vårt folkhälsoarbete.

Trygghet och folkhälsa

SSPF - skola, socialkontor, polis, fritid i samverkan

SSPF är en samverkansmodell mellan skola, socialtjänst, polis och fritid. Syftet är att förhindra att barn/unga hamnar i eller fortsätter med ett kriminellt beteende och/eller missbruk. Genom att samordna resurser ska vi agera snabbt, skapa gemensamma lösningar och på så sätt bryta negativa mönster.

Målgruppen är barn och unga 10-18 år som är i riskzon eller som redan har kriminellt beteende/missbruk.

Skola, socialkontor, polis eller fritid kan ta initiativ till SSPF efter samtycke från vårdnadshavare. SSPF aktualiseras till en koordinator som ansvarar för att kalla till möte, samordna och leda processen framåt.

Läs mer om SSPF Pdf, 705.4 kB. (Pdf, 705.4 kB)

SSPF-information till föräldrar Pdf, 745.2 kB. (Pdf, 745.2 kB)

Anmälan till SSPF Word, 120 kB. (Word, 120 kB)

Blankett för samtycke

Hör av dig till socialkontoret via kontaktcenter om du vill veta mer.

Kontakt under dagtid:
Telefon: 011-15 00 00

Risk- och missbruk

Det finns en gemensam rutin vid misstanke om och vid konstaterad droganvändning i grundskola, gymnasieskola och fritidsgård. Syftet med rutinen är att ha en tydlig arbetsgång och att parterna ska veta vem som ansvarar för vad.

Rutin vid misstanke om och vid konstaterad droganvändning Pdf, 736.8 kB. (Pdf, 736.8 kB)

Medling

Medling är en obligatorisk verksamhet som innebär en skyldighet att erbjuda medling till gärningsmän under 21 år. Det är frivilligt för både gärningsman och brottsoffer att delta och medling är ett komplement till rättsprocessen. Socialkontoret har en samordnare för medling.

Hör av dig till socialkontoret via kontaktcenter om du vill veta mer.

Kontakt under dagtid:
Telefon: 011-15 00 00

Brottsmisstänkt under 15 år

Polisens utredningar när en ungdom under 15 år är misstänkt för brott regleras i 31 § lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL). Där står till exempel att polisen ska utreda om det gäller allvarligare brott. Socialnämnden kan begära en polisutredning om det kan ha betydelse för att avgöra den unges behov.

Kontakt
Socialkontoret via kontaktcenter

Postadress
Socialkontoret
Enhetens eller handläggarens namn
601 81 Norrköping

Övrig info:
Fax 011-15 53 00

Utbildningskontoret

S:t Persgatan 95
602 33 Norrköping